Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dat vuilverwerkingsbedrijf Selikor vaak in twee ploegendiensten moet werken en zich niet aan het ophaalschema kan houden heeft onder andere te maken met het feit dat de Landsverordening vaste & chemische afvalstoffen op de negatieve lijst stond en dat het bedrijf niet zelfstandig gerechtigd is de wettelijk vastgestelde routes aan te passen. Het is overmacht wat Selikor in deze parten speelt. Dit blijkt uit de conceptrapportage van de operational audit die bij Selikor is uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PWC). In het rapport staat: ,,In de wet zijn gedetailleerde voorschriften opgenomen over de inzameldagen aan de hand van 16 routes, de inzamelfrequentie en het inzameltijdstip. Het feit dat het niet aan Selikor is als verzelfstandigd overheidsbedrijf om de meest optimale routes te ontwerpen die kunnen worden aangepast op veranderende omstandigheden - zoals de uitbreiding van bestaande wijken of realisatie van nieuwe wijken - maar dat hiervoor een wijziging van wetgeving benodigd is, heeft Selikor onnodig beperkt in haar slagkracht. Dit heeft ertoe geleid dat Selikor aan hetzelfde inzamelingsschema uit 1996 met 16 routes wordt gehouden, zowel door de overheid als door het publiek, terwijl het aantal huishoudens substantieel is toegenomen. Selikor heeft vanaf 2007 in toenemender mate in dag- en avondploegen moeten werken om aan dit rigide inzamelschema te voldoen. In de onderzoeksperiode hebben wij geconstateerd dat dit er inmiddels toe heeft geleid dat er structureel in twee ploegen wordt gewerkt; er aanvullend alsnog overuren moeten worden gemaakt door eigen personeel voor de inzameling en dat er regelmatig in het weekend wordt ingezameld waarvoor structureel personeel wordt ingehuurd. Gedurende de onderzoeksperiode hangt dit ook samen met de beschikbaarheid van het materieel, waaraan de aanschaf van een nieuw merk inzamelwagens negatief heeft bijgedragen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.