Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Niet 33 cent maar nog slechts 25 cent is vanaf 1 januari 2016 de vergoeding voor het terugleveren van elektriciteit aan het net. ,,Om daarmee de inkoopkosten voor zonne-energie meer in lijn te brengen met de substantieel lagere brandstofclausule.” Dat heeft de regering bekendgemaakt.
,,We kunnen dus concluderen dat het overleven van Aqualectra belangrijker is dan groene energie”, laat Hans van der Gulik van energiebedrijf Dynaf desgevraagd weten. Sinds 16 november 2011 is het voor particulieren en bedrijven op Curaçao mogelijk om elektriciteit voor eigen gebruik op duurzame wijze op te wekken, in combinatie met een netaansluiting.
Het tarief was in 2014 nog 42 cent per kWh teruggeleverde elektriciteit in combinatie met een vaste vergoeding van zestien gulden per geïnstalleerde kWp per maand. In 2015 daalde het tarief naar 33 cent maar de zestien gulden vaste vergoeding die betaald moet worden, daalde niet. Komend jaar zakt het tarief dus verder naar 25 cent, en opnieuw blijft de vaste vergoeding op zestien gulden steken.
Dat de tarieven omlaag gaan, heeft te maken met de daling van de wereldmarktprijzen voor olieproductie, waardoor de kosten voor het produceren van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen fors gedaald zijn. ,,Dit heeft zich vertaald in een substantieel lagere brandstofclausule als onderdeel van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit”, aldus de regering in een verklaring.
Van der Gulik kan daar nog begrip voor opbrengen, maar de vaste vergoeding blijft gelijk en daar zit volgens hem het probleem. ,,Mensen die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen moeten andere mogelijkheden zoeken dan met Aqualectra in zee te gaan.” Inmiddels is bij zo’n tien klanten van Dynaf al gekeken naar het gebruik van een batterij, maar Van der Gulik verwacht komend jaar veel meer aanvragen.
,,Zonnepanelen laden dan overdag de batterij op en ’s avonds gebruik je de batterij dan. Als je het goed dimensioneert, kan een huishouden daarvan leven.” Volgens Dynaf is er geen afnameplicht van Aqualectra. Toch noemt Van der Gulik het jammer dat er naar andere oplossingen gekeken moet worden om de investering in zonnepanelen rendabel te maken. ,,Uiteindelijk wordt niemand hier beter van, het is kortzichtigheid van de overheid.”
Een kort geding afgelopen jaar tegen de verlaging van de teruglevertarieven werd door de leveranciers van zonnepanelen verloren. ,,Dat ging meer over de vraag of het proces wetmatig goed was doorlopen, niet over de ethische vraag of de regering dit wel kon maken. Een bodemprocedure hebben wij laten zitten, we kunnen onze energie beter steken in het vinden van alternatieven”, aldus Van der Gulik.
De regering stelt dat de nieuwe tarieven redelijk zijn. ,,Middels de aanpassing van het teruglevertarief en handhaving van de vaste maandelijkse vergoeding wordt er voor gezorgd dat particulieren of bedrijven nog steeds een redelijke terugverdienperiode kunnen realiseren en tevens de inkoopkosten redelijk in lijn zijn met de brandstofkosten als onderdeel van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit.”

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).