Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In haar kersttoespraak op eerste kerstdag benadrukte gouverneur Lucille George-Wout dat een ‘positieve grondhouding onontbeerlijk’ is voor Curaçao. ,,Elke vooruitgang, hoe klein ook, begint met een positieve kijk op de zaken.”

gouverneur

George-Wout gaf aan dat het vijf jaar geleden is dat Curaçao de status van autonoom land binnen het Koninkrijk kreeg. ,,Hoewel de verwachtingen destijds hooggespannen waren is het lustrum er een dat niet louter positieve gevoelens opwekt. Het is ook de vraag of de verwachtingen achteraf gezien wel realistisch waren. Velen vinden dat Curaçao er in deze periode niet of onvoldoende op vooruit is gegaan”, aldus de gouverneur, die criminaliteit benoemt als ernstig probleem.
Ook is de economische situatie nog steeds ‘niet florissant’, zegt George-Wout. ,,En sociaal-maatschappelijke vraagstukken schreeuwen erom om opgelost te worden. Het is helaas nog altijd zo dat simpele zaken als een woning, een fatsoenlijke maaltijd, deugdelijke scholing en een baan niet vanzelfsprekend zijn op ons eiland. Het is onze taak, nee sterker nog, onze plicht, om dit tij te keren en niet in de situatie te berusten.”
De gouverneur noemt het positief dat de samenleving in toenemende mate moeilijke maatschappelijke vraagstukken, hoewel soms pijnlijk, bespreekbaar maakt. ,,Maatschappelijke discussies over milieuvraagstukken, pensioenvoorzieningen of rond de inrichting van de openbare ruimte worden vandaag de dag volop gevoerd.” In het Koninkrijk, in het land Curaçao, in de bario en ook thuis, overal komen conflicten en tegenstellingen voor, vervolgt George-Wout. ,,Vaak is het zo dat een gebrek aan vertrouwen hieraan ten grondslag ligt. We moeten hard aan het opbouwen van vertrouwen blijven werken. Soms is het nodig dat we daarvoor over onze eigen schaduw heen stappen en de ander de hand reiken. We moeten niet uit elkaar groeien, maar juist naar elkaar toe, want we hebben elkaar nodig.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).