Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De op 30 december geplande veiling van datacenter Ctex gaat niet door. Het gerecht heeft op verzoek van de bewindvoerder een ‘afkoelingsperiode’ van een maand afgekondigd.


Met de beschikking van 11 december werd Curaçao Technology Exchange nv (Ctex) voorlopige surseance van betaling verleend, nadat begin deze maand door twee bedrijven - Holland West Indies Trading en Antillean Rain Gutters - verzoeken waren ingediend om Ctex failliet te verklaren.
Vlak daarvoor, op 27 november, werd door notariskantoor Eshuis aangekondigd dat op 30 december, komende woensdag, Ctex te Seru Mahuma geveild zou worden. Dit gebeurt in opdracht van executant AIB Bank, leider van het consortium van financiële instellingen dat het ambitieuze datacenterproject heeft gefinancierd.
Met de jongste uitspraak van de rechter, gedaan vlak voor de kerst, wordt voorlopig een stokje gestoken voor het doorgaan van de veiling. Op grond van de beschikking van 23 december kan de veiling van de (on)roerende goederen van Ctex, gepland voor 30 december 2015, géén doorgang vinden.
De bewindvoerder, Arnold Huizing, had op 22 december een brief gestuurd aan het gerecht met het verzoek om een afkoelingsperiode voor de duur van een maand. Hij voerde daarvoor aan dat er een openbare verkoop gepland staat. Verder onder andere dat hij nog moet beoordelen of er vooruitzichten zijn op betaling van de crediteuren.
Op grond van de aangevoerde gronden, meent het gerecht dat er ‘termen aanwezig zijn om het verzoek toe te wijzen’ en is een afkoelingsperiode gelast. Ook is door de rechter bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van Ctex bevinden voor een periode van één maand niet kan worden uitgeoefend dan alleen met machtiging van het gerecht.
AIB Bank op Aruba is volgens het kadaster hypotheekhouder, ondanks eerdere berichten dat grootaandeelhouder UTS van Ctex de leningschuld tegen een fikse korting zou hebben overgenomen. Wat geveild zou worden is bijna 25.000 vierkante meter recht van erfpacht met het daarop gebouwde met inbegrip van de roerende zaken.
Ctex, dat in maart 2014 officieel openging en eerst bijna solistisch werd geleid door ex-directeur Anthony de Lima, wordt nu bestuurd door ceo Randell Hato en cfo Mihaila Hansen van de executive board, terwijl de toezichthoudende general board bestaat uit Charles Davelaar, Emil Wallé en Marisella Smith Petronella.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).