Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenlid Eugene Cleopa (PAIS) zal mogelijke plannen van de regering - meer specifiek uitgevoerd door partijgenoot minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) - om het vakantiegeld van ambtenaren te schrappen of te halveren, niet steunen.
Dat heeft hij tegenover deze krant verklaard. Van der Horst is op de hoogte van het standpunt van Cleopa maar stelt tegenover deze krant dat de vakantiegelduitkering ‘geparkeerd’ is nadat het door de bonden als een onbespreekbaar punt werd bestempeld. Het voorstel ligt vooralsnog dus niet op tafel. Het vakantiegeld bedraagt 6 procent en wordt altijd medio juni uitbetaald.
In november was er een centrale commissievergadering waarin Van der Horst uitvoerig op zes getekende convenanten met het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) inging, waaronder het niet toekennen van de loontrede in 2016. De kritiek die hij toen te verduren kreeg en de vele vragen die erover gesteld werden, beantwoordde hij met de stelling dat hij het beleid zoals verwoord in het regeerakkoord uitvoert; dat hij handelt zoals overeengekomen met de vakbonden (CGOA). Verder gaf hij aan dat als beleidsplannen in de Staten niet goedgekeurd worden, het geld elders vandaan moet komen om tot een evenwichtige begroting te komen.
Met wat er overeengekomen is, is Cleopa het overigens wel eens, zoals de verhoging van de pensioenleeftijdsgrens en het voor een jaar (2016) stopzetten van de automatische loonsverhoging (loontrede). In 2017 moet de verhoging van de loontrede gekoppeld worden aan het functioneren van de ambtenaar en dus als ‘incentive’ dienen voor goede prestaties. Ook hier is het PAIS-Statenlid het mee eens. Maar, zoals gesteld, er wordt volgens hem ook gesproken over het tornen aan de vakantiegelduitkering van ambtenaren. Cleopa vindt dit echter een punt waar hij niet mee akkoord kan gaan. ,,Mensen rekenen erop, het is een sociale bijdrage, een extraatje waar de mensen naar uitkijken om speciale uitgaven mee te doen”, aldus het Statenlid. Hij geeft overigens aan dat hij dit al vanaf het begin verwoord heeft binnen de partij. Hij beschouwt de genomen maatregelen en het mogelijk niet steunen daarvan ook niet direct als het afvallen van zijn eigen minister, maar meer als het afvallen van het regeringsbeleid.
Maandag zal Van der Horst in een centrale commissievergadering uitleg geven over de Ontwerplandsverordening waarin de Pensioenlandsverordening van ambtenaren gewijzigd wordt met onder andere de verhoging van de leeftijdsgrens en het intrekken van de duurtetoeslag van gepensioneerden. Het gaat hier vooralsnog om een presentatie om de ingewikkelde ontwerplandsverordening goed uit te leggen. De centrale commissievergadering hierover zal op 16 december gehouden worden, gevolgd door een openbare Statenvergadering op 18 december.
De vragen die Van der Horst in november gesteld kreeg over onder andere de loontrede, zal hij schriftelijk beantwoorden, waarna een openbare Statenvergadering hierover moet worden gepland.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.