Willemstad - Als het aan de PAIS-fractie ligt, kunnen slachtoffers van huiselijk geweld binnenkort door middel van een nieuwe wet, tijdelijk een adempauze krijgen om maatregelen te nemen die de dreiging van huiselijk geweld kunnen wegnemen.

Ook worden de voortdurende spanningen en de eventueel daaraan ten grondslag liggende geweldspiraal weggenomen en de veiligheid vergroot door de dader tijdelijk uit huis te weren. De partij heeft onlangs de Landsverordening ‘No Mas, No More’ ingediend voor behandeling. Het gaat om een wetsvoorstel Landsverordening huisverbod, waarbij personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat tijdelijk - ‘in beginsel tien dagen’ - een huisverbod opgelegd kunnen worden. Ook regelt de landsverordening de invoering van een meldcode voor bepaalde beroepsgroepen.
Vooral voor slachtoffers van kindermishandeling biedt de wet een nieuwe mogelijkheid. Op dit moment kunnen alleen maatregelen getroffen worden waarbij het kind uit de dreigende situatie gehaald wordt door het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel of een gedwongen uithuisplaatsing van het kind. Nu kan het kind in de eigen vertrouwde situatie blijven en wordt de dader een tijdelijk huisverbod opgelegd.
Met het wetsvoorstel is niet het wiel opnieuw uitgevonden, zo wordt in de Memorie van Toelichting (MvT) uitgelegd, de inhoud sluit aan bij de Nederlandse Wet tijdelijk huisverbod.
De MvT legt verder uit: ,,Als tijdens de tien dagen waarin het huisverbod is opgelegd, geen hulpverlening op gang komt, kan aan een belangrijk doel van het huisverbod geen invulling worden gegeven. De hulpverlening moet dus goed georganiseerd zijn. Dat betekent niet dat hulpverlening 24 uur per dag beschikbaar moet zijn, maar er moet wel op de kortst mogelijke termijn een hulpverleningstraject worden ingezet. De hulpverlening rond het huisverbod moet tevens passen binnen de lokale hulpverleningsstructuur rond huiselijk geweld.”
Op Curaçao houden zich drie hulpverleningsorganisaties bezig met huiselijk geweld. Bij Stichting Slachtofferhulp kunnen slachtoffers 24 uur per dag gratis bijstand ontvangen. Daarnaast wordt door het overheidsorgaan Skuchami professionele hulp geboden aan zowel slachtoffers als daders van huiselijk geweld en de Voogdijraad is belangrijk in de bestrijding van en hulp bij huiselijk geweld in gezinssituaties. Helaas is uit een onlangs verschenen rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) gebleken dat de Voogdijraad niet goed functioneert.
Een ander doel van het wetsvoorstel is om aan de samenleving een duidelijk signaal af te geven dat geweld niet geaccepteerd wordt.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).