Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De rechter heeft de Stichting Clean Air Everywhere, de stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) en vier burgers die een kort geding tegen de overheid aanspanden in het ongelijk gesteld.
Rechter Van Schendel oordeelde dat de eisen van de partijen in de loop van de procedure voor een groot deel zijn ingewilligd. Ook is het zo dat de overheid op koers ligt bij de invoering van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de overlast terug wordt gebracht naar aanvaardbare proporties. Van Schendel oordeelde dat de overheid diverse stappen heeft gezet om informatie te geven over de gezondheidsaspecten aan de eisende partijen en andere betrokkenen. Daarnaast heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur geprobeerd om al dan niet in samenwerking met de betreffende bedrijven de overlast te beperken. ,,Daaraan schortte het tot zover, zo kan aan de eisers worden toegegeven”, aldus Van Schendel.
Het staat de overheid vrij om haar eigen koers uit te stippelen, waarbij er rekening wordt gehouden met alle betrokken belangen en de mogelijkheden die de overheid tot haar beschikking heeft, zo schrijft Van Schendel. In een kleinschalige samenleving zijn de mogelijkheden die de overheid heeft beperkter dan in grotere economieën. ,,Dit heeft tot gevolg dat de elders aangelegde meetlat van overheidsverantwoordelijkheid hier niet zonder meer past.”
De resultaten die er tot nu toe bereikt zijn, vloeiden volgens de rechter voort uit goed overleg tussen de partijen. Het is om die reden dat de rechter het betreurt dat de eisende partijen niet langer willen overleggen. Overigens betekent dat volgens Van Schendel niet dat de overheid nu vrij is om niet verder op de ingeslagen weg door te gaan.
De partijen eisten in het verleden dat de overheid de groene aanslag, de daarmee samenhangende gezondheidsklachten en de oorzaken van de substantie liet onderzoeken. De eisers wilden ook dat er luchtmetingen werden gedaan en dat de bevolking geïnformeerd werd over de resultaten ervan. De groene aanslag moest op kosten van de overheid verwijderd worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.