Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het idee dat er veel belastinggeld op straat ligt, is niet juist. Dat heeft de minister van Financiën, José Jardim, gisteren in de centrale commissievergadering van de Staten te kennen gegeven. Van elke tien gulden waarvan we dachten dat die op straat lag, was er alleen één echt te innen.
Daarom is de Belastingdienst de laatste acht maanden met een enorme opschoning begonnen. Jardim: ,,We dachten acht maanden geleden dat er 1,2 miljard gulden op straat lag. Er is hier 45 miljoen effectief van geïnd. Maar er is voor een bedrag van 192,5 miljoen gulden aan vermindering berekend, een bedrag dat dus onterecht in rekening is gebracht, en er is een bedrag van 312 miljoen gulden verjaard. Er staat dus nog een bedrag van 700 miljoen gulden open, maar dit is geen hard cijfer, want hier moet ook nog nader onderzoek naar gedaan worden”, aldus Jardim.
Een belangrijke oorzaak van de achterstand ligt bij de Belastingdienst. Bezwaarschriften worden niet goed afgehandeld en in veel gevallen blijkt de belastingbetaler gelijk te hebben. Zo stond in oktober een bedrag van 22 miljoen aan loonbelasting en 32 miljoen gulden aan omzetbelasting onjuist open in de boeken. ,,Het levert veel onvrede op in het bedrijfsleven, maar we moeten door dit proces van opschoning en hebben hierin de medewerking nodig van het bedrijfsleven en van particulieren”, aldus Jardim.
Er is ook vaak sprake van verjaring. Dan staan er nog bedragen open die eigenlijk al vervallen zijn omdat die al vijf of tien jaar open staan en omdat de Belastingdienst er in de tijd geen werk van heeft gemaakt. Jardim: ,,Het gaat hier in zijn totaliteit om een bedrag van 900 miljoen gulden, open in de boeken, maar inmiddels verjaard en niet meer te innen. Dit is overigens niet altijd geld dat in het verleden wel te innen was, want er zitten ook taxatieve aanslagen tussen. Een ander moeilijk punt van inning is het feit dat van veel bedrijven en particulieren waarmee een betalingsregeling is getroffen alleen een kwart voldoet. Driekwart houdt zich dus niet aan de afspraken.”
Inmiddels zijn vele achterstanden ingehaald volgens de minister. Waar het gaat om eerste aanslagen is het doel bereikt dat de achterstand niet verder oploopt dan drie maanden. Bij tweede aanslagen en aanmaningen liep de achterstand soms op tot 19 maanden. Ook dit is teruggebracht naar drie maanden. Gevolg is evenwel dat met het opschonen ook het aantal bezwaarschriften is toegenomen. In oktober is bijvoorbeeld het aantal bezwaarschriften met betrekking tot loonbelasting toegenomen van 4.000 in september tot 4.740 in oktober. Maar het is een enorme verbetering ten opzichte van het begin van het opschoningsproject in maart. Toen was het aantal bezwaarschriften loonbelasting 12.000.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).