Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De unit Natuurbeheer van de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer (MNB) kampt op dit moment met een tekort aan personeel en is eerdaags onbemand.

natuurbeheer

Dat kan opgemaakt worden uit het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) die onderzoek deed naar het natuur- en milieubeleid van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). De unit Natuurbeheer voert specialistisch werk uit waaronder het toezicht op de naleving van het Ramsarverdrag en andere verdragen.
Volgens het formatieoverzicht van 5 december 2012 zou deze unit uit 7 à 9 fulltime medewerkers moeten bestaan. Maar, zo stelt de ARC vast: ,,In werkelijkheid werken er vier mensen waarbij met name de functies op de laagste niveaus zijn ingevuld. Deze treden binnenkort uit dienst vanwege natuurlijke afvloeiing.”
Het Ramsarverdrag is een internationale multilaterale overeenkomst met betrekking tot milieubescherming. Het doel van het Ramsarverdrag is het behoud en het oordeelkundig gebruik van onder andere watergebieden door middel van plaatselijke, regionale en nationale acties en internationale samenwerking. In 2011 en 2012 heeft er nog onderzoek plaatsgevonden op Curaçao en zijn negen potentiële Ramsarsites geïdentificeerd. Zo is vastgesteld dat Malpais, Sint Michiel, Jan Kok, Rif Sint Marie, Shete Boka Park en Muizenberg belangrijk zijn voor watervogelpopulaties. Jan Kok en Rif Sint Marie zijn belangrijke foerageerplaatsen voor de flamingo. In 2012 is de Raad van Ministers ermee akkoord gegaan om vier gebieden voor te dragen als Ramsarsite.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).