Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Loterijbaas Robbie dos Santos zou voor ruim 244 miljoen gulden aan belasting hebben ontdoken.

bientu

Dat staat in de financiële rapportage van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), zoals gisteren door de advocaat van Dos Santos, Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, naar voren gebracht tijdens het preliminair verweer in de fraudezaak Bientu. De raadsman van de loterijmagnaat zelf ontkent met klem dat dit het bedrag zou zijn dat door zijn cliënt aan belastingen is verzwegen.
Zeven jaar nadat de zaak Bientu werd geopend, verscheen gisteren de verdachte, Dos Santos, voor het gerecht. Hem wordt het voorhanden hebben van een vuurwapen, het plegen van valsheid in geschrifte, het witwassen van gelden en het ontduiken van belastingen in de sfeer van de omzetbelasting, de winstbelasting en de inkomstenbelasting ten laste gelegd. Naast Sulvaran, wordt de loterijeigenaar ook bijgestaan door advocaat Roel Kerckhoffs van het Nederlandse kantoor Hertoghs Advocaten-Belastingkundigen, die bekendstaat om zijn kennis van fiscaal strafrecht.
Ook de bedrijven van Dos Santos worden in de zaak Bientu vervolgd. Het gaat in dezen om The Money Game nv, Administratiekantoor Dollar nv en Jamaroma Lotteries nv. De nv’s The Money Game en Jamaroma Lotteries zijn op Sint Maarten gevestigd. De dochter van Dos Santos is sinds 2013 de directeur van alle bedrijven, zo gaf raadsman Sulvaran gisteren te kennen.
Tijdens zijn verweer sprak de advocaat uitvoerig over de financiële rapportage van het RST. Dit rapport ligt volgens de advocaat ten grondslag aan het onderzoek in de zaak Bientu en zou - zo beweert hij - volgens het Openbaar Ministerie de ‘verstrekkende en ingrijpende acties’ tegen zijn cliënt rechtvaardigen.
In het rapport - opgemaakt door verbalisant Marcel Hensing - zijn de brutoresultaten van de reeds genoemde bedrijven van Dos Santos over de periode van 2005 tot en met de helft van 2011 opgenomen en hieruit zou zijn gebleken dat door de loterijbaas het bedrag van 244.257.658 gulden is gefraudeerd dan wel verzwegen voor de winstbelasting.
,,Niets is minder waar”, liet de raadsman van Dos Santos gisteren weten. ,,De bevindingen van deze misleidende rapportage zijn gebruikt om meerdere partijen waaronder in ieder geval ook de rechter, de verdediging en de Amerikanen op het verkeerde been te zetten.”
De officier van justitie die belast is met de zaak heeft kort na opmaak van dit financieel rapport van Hensing de rechter laten weten dat het vermoedelijke nadeel van de belastingfraude een ondergrens heeft van 244 miljoen gulden en dat het fiscale nadeel mogelijk nog eens 100 miljoen gulden zou bedragen. Dat werd gisteren door Sulvaran naar voren gebracht.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.