Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Overheids-nv Curoil wil zich voegen in het kort geding van de Isla om het derdenbeslag van tafel te krijgen. Zij stellen zich op hetzelfde punt als de regering: het beslag zou volgens hen gevolgen hebben voor de continuïteit in de levering van brandstof. Curoil stelt dat als het beslag niet wordt opgeheven ‘Curaçao en Bonaire letterlijk plat komen te liggen’.
Volgens Curoil kan dit beslag met zich meebrengen dat de Isla niet langer brandstofproducten aan de overheids-nv kan leveren omdat zij, vanwege het gebrek aan financiële middelen, niet in staat is om de levering voor te financieren. ,,Een onderbreking in de levering door Isla betekent de facto dan ook dat er geen brandstof producten meer beschikbaar zullen zijn, waardoor dit ernstige gevolgen zal hebben voor vervoer, toelevering van elektriciteit, bunkering in de haven en ook voor de luchthaven”, stelt Curoil in het incidenteel verzoek tot voeging.
Op 15 oktober lieten de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao, de stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) en een groep van 24 burgers een derdenbeslag van ruim 75 miljoen gulden leggen bij onder andere Curoil, MCB Bank, Aqualectra, Asphalt Lake Recovery en de aandelen in Refinería Isla Curaçao bv. Smoc benadrukte gisteren dat zij niet alléén 75 miljoen gulden eist van de Isla; Smoc is een van de 26 eisers, hoofdeiser is Stichting Humanitaire Zorg.
,,Het gaat Smoc niet om geld, niet om eigen belang, niet om grond onder de rook, niet om de Isla te sluiten. Elke beschuldiging aan Smoc dat dat wel zo zou zijn is gelogen”, aldus de stichting gisteren in een uitgebreid persbericht.
Smoc stelt dat zij het doordraaien van de Isla niet bedreigen. Als Isla 75 miljoen gulden moet betalen is dat omdat Isla in 2010 door de rechtbank in hoger beroep veroordeeld is tot die boete als er meer zwaveldioxide wordt uitgestoten dan toegestaan. ,,Sinds 2010 is de uitstoot van zwaveldioxide door Isla echter niet afgenomen, maar ernstig toegenomen, en voor 2013 hebben deskundigen vastgesteld dat Isla meer zwaveldioxide heeft uitgestoten dan toegestaan.”
Als Isla moet betalen zal stichting Smoc ruim twee miljoen gulden ontvangen, De mede-eisers gezamenlijk ontvangen dus samen ruim 72 miljoen gulden. ,,Niet iemand van Smoc krijgt het geld, nee, de stichting. Als dat geld bij Smoc zou komen, zal Smoc dat geld vollédig gebruiken voor het enige doel waar het Smoc om gaat: schonere lucht.”

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.