Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De Isla-raffinaderij spant een kort geding aan tegen de stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc), de stichting Humanitaire Zorg Curaçao en 24 burgers die op 15 oktober een derdenbeslag van ruim 75 miljoen gulden hebben gelegd op onder andere de Curaçao Utilities Company nv (CUC).
Nu slaat de Isla terug met een kort geding. In het verzoekschrift - opgesteld door advocatenkantoor HBN Law en in handen van deze krant - wordt aangegeven dat de Isla een spoedeisend belang heeft bij de opheffing van de executoriale beslagen ‘nu deze de bedrijfsvoering van Isla bedreigen’. Smoc, stichting Humanitaire Zorg Curaçao en de andere 24 burgers hebben het derdenbeslag niet alleen bij CUC laten leggen. In het verzoekschrift wordt ook melding gemaakt van derdenbeslag onder Curoil nv, Maduro & Curiel’s Bank nv, Kompania di Produkshon i Distribushon di Awa i Koriente (Aqualectra), Asphalt Lake Recovery nv en op de aandelen in Refineria Isla Curaçao bv die door Isla worden gehouden.
De raffinaderij wil dat deze beslagen binnen twee dagen na dagtekening van de te geven beschikking worden opgeheven en opgeheven blijven - dit op straffe van een dwangsom van 1 miljoen gulden per dag dat de stichtingen in gebreke blijven aan dit gebod te voldoen. Verder verzoekt Isla het gerecht de stichtingen te gebieden zich vanaf de dag van de uitspraak te onthouden van iedere vorm van tenuitvoerlegging van de reeds genoemde uitspraak in hoger beroep van 2010 totdat er tijdens een bodemprocedure is bepaald dat Isla het verbod wél heeft overtreden.
In tegenstelling tot wat raadsvrouw Sandra in ’t Veld eerder tegenover deze krant verklaarde, beweert de raffinaderij namelijk dat ze in 2013 bij de uitstoot de maximale norm nooit heeft overschreden. De raffinaderij geeft aan dat Smoc in 2014 zelf het gerecht heeft verzocht een deskundige te benoemen die de bijdrage van de Isla aan de concentratie van zwaveldioxide op leefniveau voor 2013 zou moeten berekenen en dat dit vervolgens de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) is geworden. ,,Alle partijen, inclusief Smoc, waren akkoord met de aanwijzing van StAB en zijn niet in beroep gegaan tegen deze aanwijzing”, zo verklaart Isla. En verder: ,,Na uitvoerig onderzoek is StAB in hun eindrapport van 15 juni 2015 tot de conclusie gekomen dat er voor het jaar 2013 geen sprake is van een overtreding van het in het vonnis van 2010 opgelegd verbod om meer dan 80 µg/m3 als jaargemiddelde bij te dragen aan de concentratie van zwaveldioxide op leefniveau benedenwinds van de Isla-raffinaderij. Toen bleek dat de eindresultaten van deze onpartijdige deskundige niet in het voordeel waren van Smoc, werd er schijnbaar geen genoegen genomen met deze officiële uitspraak.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.