Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - De nieuwe coalitie op Sint Maarten, bestaande uit acht van de vijftien parlementsleden, heeft gisteravond tijdens een urgente vergadering een nieuwe Statenvoorzitter gekozen. Met acht unanieme stemmen is Sarah Wescot-Williams (Democratic Party) tot voorzitter gekozen.
Eerste vicevoorzitter is geworden George Pantophlet (National Alliance) met acht unanieme stemmen en ook Frans Richardson (United St. Maarten Party) kreeg alle stemmen als tweede vicevoorzitter. De vergadering werd voorgezeten door Pantophlet en niet door voormalig tweede vicevoorzitter Cornelius de Weever die door de nieuwe coalitie overgeslagen werd. De uitnodiging voor de vergadering ging dan ook rechtstreeks naar alle parlementsleden.
Op 1 oktober, een dag na het aannemen van de motie van wantrouwen tegen de regering Gumbs, liet toenmalig Statenvoorzitter Lloyd Richardson verstek gaan, evenals vicevoorzitter Leona Marlin-Romeo, en dus werd de vergadering voorgezeten door tweede vicevoorzitter De Weever. Hij weigerde, zo blikte Pantophlet gisteravond terug. ,,Dan wordt automatisch het oudst zittende parlementslid de voorzitter, in dit geval was dat Johan Leonard, maar ook hij weigerde. De volgende in de ranking was mijn persoon, George Pantophlet. Toen was er geen quorum en ging de vergadering niet door”, blikt hij terug.
Dat quorum was er gisteravond wel en dus nam Pantophlet de voorzittershamer in de hand. ,,Het functioneren van het parlement is in serieus gevaar. Daarom hebben we nu opnieuw een bijeenkomst belegd op basis van artikel 6 lid 4 van het Reglement van Orde van de Staten”, aldus Pantophlet. Artikel 6 lid 4 luidt: ,,De Staten kunnen tussentijds een zittende voorzitter of ondervoorzitter van diens taak ontheffen en een ander lid tot voorzitter of ondervoorzitter aanwijzen.”
Voormalig tweede vicevoorzitter De Weever had laten weten de vergadering, die gepland stond voor 18.00 uur, te cancelen omdat hij meer informatie zou willen over de urgente vergadering. ,,Ik heb kennisgenomen van jullie convocatie voor een urgente vergadering en hierbij verzoek ik jullie om de voorzitter van meer informatie te voorzien omtrent de reden van deze bijeenkomst.”
Ook vroeg De Weever om een verklaring voor het ongebruikelijke tijdstip waarop de vergadering was belegd, zo blijkt uit correspondentie. ,,Gezien de huidige veiligheid en veiligheidsvoorschriften cancel ik de bijeenkomst.” De bijeenkomst ging toch door en werd beëindigd door de kersverse Statenvoorzitter Sarah Wescot-Williams. ,,Ik wil de bevolking van Sint Maarten bedanken voor hun geduld in deze turbulente tijd.”
ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).