Door René Zwart
Den Haag - Meer dan zes van de tien Europese Nederlanders ziet in financieel wanbeheer, corruptie en fraude in het Caribisch deel van het Koninkrijk reden om de banden met Curaçao, Aruba en Sint Maarten te verbreken.
Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van de PVV is uitgevoerd door de bekende opiniepeiler Maurice de Hond. Uit zijn onderzoek komt tevens naar voren dat 55 procent van de Europese Nederlanders van mening is dat het koloniale verleden geen zorgplicht rechtvaardigt. Iets minder dan de helft van de Nederlandse bevolking acht het bovendien onterecht dat Nederland niet eenzijdig de koninkrijksbanden kan verbreken.
PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma zal de uitkomsten van de peiling vandaag tijdens het debat over de begroting Koninkrijksrelaties voorhouden aan minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij zal de bewindsman per motie vragen om de Nederlandse burger zeggenschap te geven over de vraag of de band met de eilanden gecontinueerd moet worden.
Sinds de PVV in Kamer vertegenwoordigd is (2006), hebben de achtereenvolgende partijwoordvoerders in navolging van leider Geert Wilders consequent gepleit voor het beëindigen van de koninkrijksbanden met de Caribische landen en bij de Verenigde Naties de mogelijkheden daartoe te onderzoeken.
Gesterkt door de uitkomst van de enquête zegt Fritsma: ,,Het is onhoudbaar en ondemocratisch dat het kabinet en de Kamer het normaal vinden dat Nederlanders niets te vertellen hebben over het wel of niet verbreken van de banden met de eilanden. De burger moet hier zo snel mogelijk een stem in krijgen waarna we definitief afscheid kunnen nemen van de voormalige Antillen. Want het is niet alleen de PVV die dat wil, maar ook een ruime meerderheid van de Nederlanders.”
Voor het onderzoek zijn ruim 2.000 Europese Nederlanders via Peil.nl geënquêteerd. Dat gebeurde afgelopen vrijdag en zaterdag, precies een week na het spectaculaire slotfeest van de viering van 200 jaar Koninkrijk.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).