Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De criminaliteit baart Curaçaoënaars het meeste zorgen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inter Continental University of the Caribbean (ICUC). Ruim tachtig procent geeft aan de kans groot te achten zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. Daarnaast zijn er grote zorgen over de werkloosheid en economie.
De onderzoekers van ICUC belden willekeurig 236 personen op Curaçao en legden hen verschillende vragen voor over onder meer criminaliteit en de economische situatie. Driekwart van de ondervraagden zegt dat zij vinden dat het slechter gaat met het land in vergelijking met vorig jaar. Vooral personen boven de 45 jaar (85 procent) zeggen dat het slechter gaat met Curaçao.
Vooral de criminaliteit baart dus zorgen, 52 procent van de ondervraagden geeft aan zich hier het meeste zorgen over te maken. Ook op het gebied van werkloosheid (41 procent), economie (20 procent), over kosten van het levensonderhoud (16 procent), het onderwijs (12 procent), de regering (15 procent) zijn er zorgen. Hier zitten wel verschillen in tussen mannen en vrouwen: mannen maken zich meer zorgen over de economie en vrouwen maken zich drukker over het onderwijs.
De onderzoekers hebben ook gevraagd waar ze zich het meeste zorgen over maken. Twee op de drie laten weten een overval het meest te vrezen. Met stip op één: een gewelddadige overval thuis, gevolgd door een overval op straat. Ook een inbraak in huis of het stelen van de auto wordt gevreesd.
Over de politie zijn de ondervraagden ook niet tevreden. Zowel over de zichtbaarheid van de politie op straat, over de hoeveelheid patrouilles als over de snelheid waarmee de agenten ter plaatse zijn is men ontevreden. Allemaal worden deze als slecht bestempeld. Over de manier waarop de politie mensen behandelt zijn de geënquêteerden neutraal.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).