Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) werkt hard aan het aantrekken van specialisten. Toch is de situatie zorgelijk, geeft waarnemend medisch directeur Franke Scheper desgevraagd toe. Het in januari 2014 geopende Cathlab dreigt alweer overbodig te worden door het vertrek van de interventiecardiologen die er werken. Op korte termijn gaan er meer specialisten vertrekken.
Voorzitter Alex Saleh van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) zegt op de vraag of er een tekort aan specialisten dreigt: ,,Dat tekort is er al.” Hij maakt zich ‘ernstige zorgen’. Berichten over het vertrek van de cardiologen in november zijn hem ‘ter ore gekomen’.
Hun vertrek zou betekenen dat Curaçaose hartpatiënten voor een katheterisatie weer naar het buitenland moeten gaan. Scheper kan het vertrek van de cardiologen niet bevestigen: ,,We zijn nog in onderhandeling.” Het nieuwe Cathlab werd in januari 2014 geopend door de Curaçaose specialist Sam de la Fuente. Een half jaar later kreeg hij versterking van Kemal Kulekci. Door het vertrek van de interventiecardiologen zou het Cathlab niet of nauwelijks meer gebruikt kunnen worden.
In afwachting van een gesprek met minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur wil de VMSC verder nog geen commentaar geven. ,,We hebben al twee weken geen contact gehad met de minister. We hopen dat er snel een afspraak gemaakt kan worden.” Nog deze week wil Saleh een nadere toelichting geven op het tekort aan specialisten, of er nu wel of geen afspraak is met de minister. ,,Tot die tijd wil ik even niets zeggen om discussie te voorkomen. Ik wil dat het juiste verhaal naar buiten komt.” Wel benadrukt Saleh dat de zorg voor de patiënten voorop staat: ,,Het gaat niet om de hoogte van de salarissen.”
Toch spelen de salarissen naar verluidt wel een rol in de onderhandelingen met de hartspecialisten. Scheper zegt in het algemeen dat het onmogelijk is voor het Sehos om te concurreren met Europa. ,,De salarissen in Europa zijn nu eenmaal veel hoger. Dat geldt niet alleen voor specialisten, ook een bakker in Winschoten verdient meer dan een bakker op Curaçao.” Het gat tussen de salarissen in euro’s en in guldens kan niet worden overbrugd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal geen tarieven vergoeden die salarissen op Europees niveau mogelijk maken, ondanks de besparing op medische uitzendingen.
Scheper, zelf oncoloog, legt uit dat er bovendien steeds meer specialisten nodig zijn door de voortschrijdende ‘differentiatie’. Er moeten meer deelgebieden worden gedekt. ,,Vroeger zorgde de internist voor de kankerpatiënten. Nu vraagt die naar een oncoloog. Waar er vroeger zes specialisten nodig waren zijn het er nu tien. Daar hangt een prijskaartje aan.” Een probleem bij het aantrekken van nieuwe specialisten is het gebrek aan nieuwe aanwas onder landskinderen. In het verleden was er een beroepsformatieplanning. In Nederland werden specialisten speciaal opgeleid voor Curaçao. ,,Daarvoor werden plaatsen op de universiteiten vrijgehouden bovenop de behoefte die er in Nederland zelf was.”
Werving in de regio biedt ook geen soelaas. ,,Daar is ook schaarste aan goede artsen en die mensen willen in dollars worden betaald. Dat is ook te duur voor ons.” Scheper ziet het liefst dat er weer specialisten worden opgeleid bovenop de plekken die de universiteiten voor Nederland hebben. Intussen trekt het Sehos wel nieuwe specialisten aan. Scheper somt op: ,,We hebben nieuwe longartsen, intensivisten, een neuroloog, een orthopeed en drie kinderartsen aangetrokken. Allemaal op weg naar een betere zorg.” Maar, geeft de medisch directeur toe: ,,Het is een moeizaam traject.” En voldoende specialisten zijn er nog niet.
Over het overheidsbeleid om specialisten alleen nog maar in loondienst te nemen, zegt Scheper dat er nog steeds maatschappen mogelijk zijn. ,,Vrijgevestigde specialisten mogen we niet meer aanstellen. De specialisten moeten worden geïntegreerd in het Sehos. Dat betekent dat ze in loondienst komen of in maatschappen die zich aan het ziekenhuis verbinden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).