Door René Zwart
Den Haag - De relaties in het Koninkrijk zijn beter af als deze aan Nederlandse kant worden beheerd door de minister van Buitenlandse Zaken (BZ) dan - zoals nu - door die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).


Dat stelt minister-president Marcel Gumbs van Sint Maarten. De premier bracht vorige week zijn eerste werkbezoek aan politiek Den Haag sinds zijn kabinet op 19 december werd geïnstalleerd.
,,Na negen maanden gaan mijn gedachten uit in de richting dat de portefeuille Koninkrijksrelaties meer op zijn plaats is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik heb helemaal niets tegen de mensen van BZK, maar ik denk dat de ambtenaren van BZ ons beter begrijpen.”
Gumbs wijst erop dat BZK vooral te maken heeft met Nederlandse gemeenten, terwijl de medewerkers van BZ gewend zijn met andere culturen om te gaan waarbij diplomatiek optreden essentieel is.
De premier heeft zijn ontmoeting met minister Ronald Plasterk (PvdA) van BZK aangegrepen om aandacht te vragen voor het ‘brutale’ gedrag van sommige ambtenaren. ,,De goede niet te na gesproken uiteraard, maar er zijn erbij met wie wij niet meer willen praten.”
Gumbs heeft nog een argument: ,,Wij grenzen aan Frankrijk. Er zijn geen spanningen, maar wel een aantal uitdagingen, bijvoorbeeld over de precieze vastlegging van de grens. Door de contacten hierover hebben wij een goede relatie met de mensen van BZ opgebouwd.”
De minister-president wil zijn gedachte de komende tijd verder uitwerken en daarbij ook zijn collega’s Whiteman en Eman polsen. ,,Het lijkt mij goed er de discussie over aan te gaan en als landen in de Cariben gezamenlijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.”
Gumbs wijst er op dat de Britse regering de verantwoordelijkheid voor de relaties met de voormalige koloniën bij het ministerie van Foreign Affairs heeft ondergebracht. ,,Ik heb de indruk dat het daar prima functioneert dus daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen.”
Het idee om de Koninkrijksrelaties over te hevelen van BZK naar BZ werd vorig jaar al eens - tijdens een radio-uitzending - geopperd door voormalig minister en kenner van de Cariben Hans Hillen. ,,Het vermogen zich in te leven in de specifieke omstandigheden van een ander land is bij BZ veel groter dan bij BZK”, stelde hij.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.