Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Luchthavenexploitant CAP is het mikpunt van forse kritiek van vrijwel alle stakeholders: de luchtvaartmaatschappijen, gesteund door de International Air Transport Association (IATA), maar ook de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA).
Zo weet het Antilliaans Dagblad, dat in het bezit is van verschillende documenten. Curaçao Airport Partners, met particuliere aandeelhouders in het buitenland, is niet alleen feitelijk monopolist, maar gedraagt zich ook als monopolist en voert eenzijdig tariefsverhogingen door zonder consultatie en inzage te geven in de financiële resultaten. Iets wat wereldwijd hoort tot de ‘best practices’. Zo luidt het verwijt.
De vrees is dat CAP hiermee een afwijkende en gevaarlijke strategie voert, die de ontwikkeling van Curaçao als logistieke hub ernstig verstoort en zelfs onmogelijk maakt. Daarmee staat ook het voortbestaan van de lokale commerciële luchtvaart op het spel, want zonder hub kan een Curaçaos vliegbedrijf als Insel Air niet bestaan. De internationale luchtvaart van en naar Hato is gebaat bij en kan alleen maar groeien als sprake is van een hub tussen Curaçao en andere landen en van en naar de overige (ei)landen van het Koninkrijk.
CAP zelf wuift al deze kritiek en doemscenario’s eenvoudig weg. CAP beschouwt zichzelf als een gekwalificeerde en ervaren airport operator die zijn verplichtingen erkent en begrijpt, aldus ceo Ralph Blanchard, die benadrukt dat CAP zich volledig houdt aan de Doma (de Development, Operation and Maintenance Agreement).
Blanchard stelt dat het luchthavenbedrijf eerlijk en transparant wil zijn en in goed overleg met alle betrokken ‘redelijke partijen’ aan een goede uitkomst werkt. Een consultatiemeeting die voor begin september stond gepland, werd echter bewust niet bijgewoond door de stakeholders. Zo werd Blanchard duidelijk te verstaan gegeven door IATA. Omdat CAP weigert inzage te geven. Weliswaar kreeg IATA bepaalde informatie, maar alleen met een ‘non disclosure agreement’ waardoor de leden van IATA er niets aan hebben.
Het zou de tweede consultatiebijeenkomst moeten zijn geweest. Maar die had dus geen zin, omdat CAP in de ogen van de airlines weigert de vereiste informatie te verstrekken, waardoor geen sprake kan zijn van een open en zuiver overleg.
Zij worden daarin gesteund door directeur Oscar Derby van de Curaçaose luchtvaartdienst, die er op zijn beurt op wijst dat de regering van Curaçao en minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer ‘transparantie nastreven’.
CAP zou zich niet houden aan de internationale regelgeving wat betreft het eenzijdig doorvoeren van hogere tarieven. Daarom gaapt er niet alleen een gat tussen de doelen van het airportbedrijf en de gebruikers, maar vooral ook is er een vertrouwenskloof die op het moment erg moeilijk te overbruggen lijkt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).