Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De economie heeft ‘zich beter ontwikkeld dan aanvankelijk verwacht’, zo meldt de regering in de Nota van Financiën behorend bij de begroting 2016, die gisteren werd aangeboden aan de Staten.

Daarbij wordt onder meer verwezen naar de acties die de regering zelf nam.
,,Echter, de overheid en de publieke middelen kunnen niet de enige bron zijn van economische groei. Parallel aan dit beleid zijn stimuleringsmaatregelen in gang gezet om de economie en daarmee de sociale problematiek op te vangen.”
Ook de particuliere sector moet de mogelijkheid krijgen en nemen zich verder te ontwikkelen, meent de regering. ,,Particuliere investeringen in de Curaçaose economie die bijdragen aan de economische groei betreffen onder andere de bouw van de Courtyard Marriott en de investeringen die in het Rif Hotel moeten plaatsvinden.”
Hiervan uitgaande wordt een groei verwacht van 0,5 procent in 2016. Voor 2016 is de verwachting dat de inflatie zich stabiliseert op het niveau van 2014, namelijk 1,5 procent.
,,Dit betekent niet dat het werk gedaan is. Er moet nog een stap gezet worden om de economie op een hoger structureel groeipad te krijgen. De regering zal op deze ontwikkelingen anticiperen, teneinde verduurzaming van de economie veilig te stellen.”
De PS/PAIS/PNP-Sulvaran-regering heeft de verminderingen van de opbrengst van de inkomstenbelasting (inclusief de loonbelasting) en winstbelasting meerjarig structureel gebudgetteerd op 80 miljoen gulden vanaf 2016, nadat deze in de begroting 2015 voor 40 miljoen was opgenomen. Dit moet meer koopkracht opleveren.
,,Daarnaast is de forse daling van olieprijzen in 2015 per saldo positief voor de Curaçaose economie. Naar verwachting zal de consumptie van huishoudens groeien. Dit heeft te maken met de lagere inflatie, als gevolg van dalende olieprijzen, en de toename van de koopkracht.” Het effect hiervan op de economische groei zal, volgens de regering, vanwege de hoge importquote naar verwachting beperkt blijven.
Naar verwachting zullen in 2016 de werkelijke bouwwerkzaamheden bij het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) hun beslag krijgen. ,,Doel is dat deze bouwwerkzaamheden door de bouwer van het ziekenhuis samen met lokale partners zullen worden uitgevoerd waardoor de lokale economie een impuls krijgt.”
ADletters logo

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).