Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Morgenochtend wordt het Statenjaar officieel geopend. De plechtige vergadering wordt voorafgegaan door een militaire en protocollaire ceremonie. Het militaire optreden vindt plaats bij het paleis van de gouverneur en het Wilhelminaplein, in de volksmond ‘Alameda’. Daarvoor zal vandaag geoefend worden tussen 7.30 en 9.00 uur.

Om deze redenen zullen er morgen aanpassingen zijn in het verkeer. Vanaf 6.00 uur in de ochtend tot 11.00 uur kan er niet geparkeerd worden op het plein voor het gouvernementspaleis en ook niet in het gebied ten westen, zuiden en oosten van het Wilhelminapark. Ook kan niet geparkeerd worden op het Hendrikplein, dit is vóór De Tempel en het Waterfort. Dit gebied is gereserveerd voor Statenleden en genodigden. 

Het militaire ceremonieel van de Koninklijke Marine en geüniformeerde groepen begint bij het Gouverneursplein en gaat langs de Plasa Manuel Piar, de Waterfortstraat in en het Hendrikplein op om vervolgens te eindigen voor het Stadhuis.
Het Statenjaar wordt vandaag afgesloten met wat Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) een hamerstuk noemt, namelijk de ‘Ontwerplandsverordening tot aanwijzing van de interne accountant van de Regering van Curaçao’. ,,Iedereen weet dat dit de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) is, maar het zou vreemd zijn het Statenjaar alleen maar te openen om vervolgens officieel af te sluiten, zonder dat er een vergadermoment aan voorafgegaan is”, aldus Franco.
Op donderdag staat de eerste Statenvergadering van het nieuwe jaar gepland. In een centrale commissie zal dan gesproken worden over de ‘Initiatief-ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening comptabiliteit
2010’ en de ‘Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de Landsverordening inzake concurrentie’.
Deze laatste landsverordening gaat over het bevorderen van de marktgedreven economie, en het voeren van een mededingingsbeleid. Achterliggende gedachte van de wet is dat concurrentie gunstig is voor de consument omdat prijzen dan lager worden. ,,Een optimale werking van de markt, waar de concurrentie haar werk goed kan doen, leidt tot een hogere welvaart”, zo wordt ook nog geredeneerd. ,,Mededingingsbeleid is daarom gericht op het aanwakkeren van concurrentie en het voorkomen dat bedrijven de concurrentie beperken ten eigen bate en ten nadele van afnemers. Er worden daartoe ‘spelregels’ voor bedrijven in wetgeving vastgelegd die een vrije en onvervalste concurrentie garanderen. Een onafhankelijke, bij landsverordening ingestelde, mededingingsautoriteit ziet toe op naleving van die spelregels en handhaaft deze zo nodig”, aldus de inleiding van de Memorie van Toelichting (MvT). De afschaffing van de marktprotectie heeft ook een keerzijde. Zo is er het gevaar dat lokale fabrieken de concurrentie met goedkope producten uit andere landen, zoals bijvoorbeeld China, niet meer aankunnen en moeten sluiten met banenverlies tot gevolg.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).