Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het plan van de regering om het Amstelterrein, dat eerst bedoeld was voor de bouw van een nieuw ziekenhuis, te benutten voor een centraal gebouw voor overheidsdiensten is ‘on hold’ gezet.


Dat is de uitkomst van de openbare Statenvergadering waarin PAIS-minister Etienne van der Horst van Bestuurlijke Planning en Dienstverlening en minister José Jardim van Financiën gisteren vragen van de parlementariërs hebben beantwoord. Voordat Van der Horst vragen uit de tweede ronde beantwoordde, stelde de minister dat hij uit de vergadering duidelijke signalen had ontvangen dat de locatie bij het Amstelterrein ongewenst is. ,,Ik durf zelfs te stellen dat het onacceptabel is”, aldus de bewindsman, die verwees naar de visie van de parlementariërs. ,,Wij hebben besloten om naar de ministerraad te gaan en de raad en het kabinet deelgenoot te maken van de opgevangen signalen. Wij gaan alles wat naar voren is gebracht analyseren en kijken wat dat betekent voor de keuze voor het Amstelterrein.” Hierna komen de twee bewindslieden naar de Staten om het parlement over de resultaten van de her-evaluatieronde te informeren.
In gesprek met deze krant verklaarde Van der Horst na afloop van de vergadering dat hij nu samen met Jardim moet nagaan wat de financiële gevolgen zijn van het ‘on hold’ zetten van het Amstelterrein. ,,Nu moeten wij nagaan wat voor gevolgen het heeft voor de meerjarenbegroting. Met de bouw van een centraal overheidsgebouw was een besparing van 50 miljoen gulden voorzien.”
Tijdens de vergadering opperde Statenlid Amerigó Thodé van oppositiepartij MFK om het centrale overheidsgebouw in het noodlijdende Plaza Hotel onder te brengen. Het hotel kan zo de schulden met de overheid vereffenen, het is centraal gelegen en bevat veel meer etages dan de vier of vijf bouwlagen die het gebouw op het Amstelterrein zou krijgen. Thodé sprak in dit kader van een win-winsituatie.
Van der Horst stelde dat het Plaza Hotel een mogelijke optie is en signaleerde tegelijkertijd dat er bouwtechnische problemen aan het hotel kleven. ,,Er moet nu een haalbare optie komen waarmee wij als land vooruit gaan.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).