‘Formeel nog geen bericht van broker of overheid’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Lionstone Development met hoofdvestiging in Miami en al eigenaar van drie hotels op Curaçao vindt het ‘prematuur’ om al te reageren op berichten dat in verband met de overname van Rif Resort Hotel (Marriott) gekozen is voor Orco Group als ‘preferred negotiating partner’.
Dat zegt Rolf Sprecher, senior vicepresident of operations van Lionstone, in gesprek met deze krant. Het Antilliaans Dagblad berichtte dat Orco Group weliswaar als beste uit de bus was gekomen, maar dat Lionstone als nummer twee beslist nog niet is afgeschreven. Beide groepen zouden worden aangeschreven met het verzoek om hun gedane bod nog eens schriftelijk te bevestigen en dat zij zich eraan zullen houden.
Sprecher vindt het wat voorbarig te reageren, aangezien hij stelt dat Lionstone ‘nog geen formeel antwoord kreeg; noch van de broker noch van de overheid’. In verband met de voorgenomen verkoop van het hotelcomplex plus de erfpachtgronden had de regering een Gemengde Commissie aangesteld, die op haar beurt de adviseur/broker Ackmann-Ziff in New York heeft ingeschakeld om het proces professioneel te begeleiden.
Sprecher zegt dat Lionstone, van de Argentijns-Amerikaanse familie Alfredo (zoon) en Diego (zoon) Lowenstein van mening is een erg mooi bod te hebben gedaan. ,,Wij hebben meer dollars geboden, meer werkgelegenheid, meer nieuwe kamers, geen tijdelijke sluiting van het hotel, om tegemoet te komen aan de wensen van operator Marriott. En we bieden 20 jaar ervaring met het runnen van hotels op Curaçao.”
Met dit laatste doelt de hooggeplaatste official van de hotelontwikkelingsgroep met hoofdzetel in Florida er op dat Lionstone op het eiland drie hotels en twee casino’s in handen heeft. Als eerste werd het Hilton te Piscadera overgenomen. Later volgde wat nu Sunscape is. Ook Floris Suite is eigendom van de groep. En op Aruba heeft Lionstone het Holiday Inn.
Naar wat deze krant heeft begrepen bood Lionstone één miljoen dollar meer voor de acquisitie van het gebouwencomplex, namelijk 15 miljoen tegen 14 miljoen dollar van Orco Group, maar scoort Orco Group vooral veel beter op het punt van de voorgenomen investeringen in verbetering en uitbreiding; in geld uitgedrukt zou Lionstone daarvoor 15 miljoen dollar in petto hebben, terwijl Orco Group het dubbele daarvan - namelijk 30 miljoen dollar - wil uittrekken.
Zoals gesteld, is het echter nog geen gelopen race. Zowel de broker en de gemengde commissie als de regering, die overigens al wel instemde met het advies van de commissie, houden in deze fase nog alle opties open. Lionstone wacht naar eigen zeggen af, aangezien de groep in Miami formeel nog geen bericht kreeg.
Upgrading van het resort is een van de belangrijkste doelstellingen van de regering, omdat hiermee tevens de beoogde gemiddelde kamerprijs omhoog kan en daarmee de Average Daily Rate (ADR) en de Revenue Per Avalaible Room (RevPar). Ook de andere hotels op het eiland profiteren hiervan, aangezien Marriott met name wat betreft het Amerikaanse toerisme naar Curaçao wordt gezien als trendsetter wat betreft de prijs. Er moet sowieso geïnvesteerd worden in het hotel. Volgens een alweer wat gedateerd Property Improvement Plan (PIP) van Marriott gaat het dan om minimaal 18,5 miljoen dollar.
Zodra er een definitieve selectie heeft plaatsgevonden, zullen de contractonderhandelingen worden opgestart en daar zal een bepaalde garantstelling van de koper zeker ook onderdeel van zijn. De deal kan in de komende drie maanden worden beklonken qua overeenkomst inzake de ‘closing’, waarna de overdracht waarschijnlijk later volgt. Maar veel hangt af van de commissie en de overheid.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.