Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Loterijverkoper Lucky 7 voelt zich achtergesteld bij de concurrentie. Het bedrijf mag van de regering geen loten verkopen via sms, terwijl dit wel bij Robbie’s Lottery wordt toegestaan. Tegen het bedrijf van Robbie dos Santos wordt in ieder geval niet handhavend opgetreden, stelt Lucky 7. Dit blijkt uit een beroepschrift dat in februari van dit jaar is ingediend bij het gerecht. De zaak is nog niet voorgekomen. Lucky 7 gaat tegen de inmiddels derde beschikking van premier Ivar Asjes (PS) in beroep. Asjes is als minister van Algemene Zaken hiervoor verantwoordelijk. In de beschikking staat dat het de loterijverkoper niet wordt toegestaan loten via sms aan te bieden. De minister baseert zich op het huidige vergunningenbeleid waarin ‘slechts de verkoop van loten in een of meer lokaliteiten en middels huis-aan-huis verkoop wordt toegelaten’.
Doelend op Robbie’s Lottery, stelt Lucky 7 dat deze beschikking in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De vraag is waarom de minister van AZ niet handhavend optreedt tegen Robbie’s, die zich bovendien niet aan de vergunningsvoorschriften houdt. Verder voert Lucky 7 aan dat er in strijd wordt gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel omdat bij het nemen van de beschikking Lucky 7 niet gehoord is.
Tot slot is er volgens de loterij-instelling sprake van strijd met het beginsel van detournement de pouvoir. Dit betekent dat een overheidsorgaan misbruik maakt van haar bevoegdheid. In dit geval zou Asjes als minister van AZ, misbruik maken van zijn handhavingsbevoegdheid omdat ‘een soortgelijk bedrijf klaarblijkelijk wel in staat wordt gesteld loterijdiensten aan te bieden door middel van sms, nadrukkelijk zonder dat daarvoor een vergunning is gesteld, laat staan dat daartegen handhavend wordt opgetreden’, zo staat in het beroepschrift van Lucky 7.
Asjes voert in een schrijven naar de advocaat van Lucky 7 twee argumenten aan waarom het bedrijf niet toegestaan wordt sms-loten te verkopen. Ten eerste komt de minister van AZ op voor de belangen van de burgers die niet tot geldverkwisting aangespoord moeten worden. Ten tweede wordt gesteld dat de regering de mogelijkheid van verkoop van loten niet wenst uit te breiden met de verkoop via sms.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.