Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), gaat de nodige corrigerende maatregelen treffen ter optimalisering van het functioneren van de Voogdijraad. Volgens de minister is er bij de organisatie weinig tot geen realiteitszin.

Lees meer...

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De vereiste ‘sense of urgency’ die volgens minister Ben Whiteman (PS) ontbreekt binnen het Sehos, heeft niet en zeker niet alleen betrekking op de Raad van Bestuur (directie) van het ziekenhuis, zoals de bewindsman lijkt te suggereren met zijn verwijzingen naar het tot nog toe vertrouwelijke Usona-rapport.

Lees meer...

Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.