Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - De Sint Maartense minister van Financiën, Martin Hassink, heeft in een alarmbrief aangegeven de Raad van Commissarissen (RvC) van de gemeenschappelijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) onmiddellijk een halt toe te willen roepen.


Samen met zijn collega-minister van Curaçao, José Jardim, wil hij ‘ingrijpen’ om verdere schade door een deel van de commissarissen te voorkomen. Het blijkt dat Hassink hier eind vorige maand - toen bekend werd dat twee van de vier leden van de RvC een kort geding wilden aanspannen tegen de Raad van Bestuur (RvB/directie) van de Centrale Bank - met klem aandacht voor heeft gevraagd. Begin augustus berichtte het Antilliaans Dagblad, tot verbazing van velen in de financiële sector, dat de RvC een rechtsprocedure was begonnen.
Uit alles blijkt dat er sprake is van een ‘soloactie’ van de commissarissen Renny Maduro (tevens voorzitter) en Tom Kok. Twee andere commissarissen, Hubert Lopez en Robert Pietersz, hebben nadrukkelijk afstand genomen. Dat geldt overigens ook voor voormalig commissaris Marcia Illidge, die nog wel bij de bewuste RvC-vergadering in mei dit jaar aanwezig was, waarbij gesproken werd over het integriteitsonderzoek naar CBCS-president Emsley Tromp en de twee directeuren, maar kort daarop aftrad omdat haar termijn was verlopen.
Minister Hassink van Sint Maarten heeft grote zorgen over het functioneren van de Raad van Commissarissen en wil als zogeheten ‘vermogensgerechtigde’ dat de RvC geen besluiten meer neemt. Eerst moeten de regeringen in Philipsburg en Willemstad de crisissituatie van de RvC van de CBCS bespreken en oplossen. De minister van Financiën van Sint Maarten wijst er trouwens op dat als de RvC verdeeld is en ‘de stemmen staken’, de beide vermogensgerechtigden beslissen; op regeringsniveau dus.
De commissarissen Maduro en Kok passeren met hun ingediende kort geding tegen de directieleden niet alleen de RvB, maar ook de andere twee leden van de RvC en dus de vermogensgerechtigden (aandeelhouders). Hoewel zij in de aanhangig gemaakte rechtszaak zich presenteren als ‘de Raad van Commissarissen’ en optreden als ‘de rechtspersoon de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten’ zou het in werkelijkheid gaan om twee individuen, van wie Maduro bovendien nog deze maand aftreedt omdat zijn termijn erop zit.
De (reputatie)schade van het kort geding wordt als zeer groot en ernstig gezien. Voor de CBCS, voor de landen en het Koninkrijk. Maduro werkte voorheen voor de Centrale Bank en maakte onder andere deel uit van de vaste Monetaire Beleidscommissie, maar de werkrelatie was danig verslechterd en zijn dienstverband werd beëindigd. Sindsdien zou Maduro uit zijn op wraak tegen CBCS-president Tromp.
Wat de noodkreet van minister Hassink richting zijn ambtgenoot Jardim heeft opgeleverd, is niet bekend. Betrokkenen en hun raadslieden houden de kaken stijf op elkaar. Het voorstel van Hassink zou er echter de facto op neerkomen om de RvC onder curatele van de vermogensgerechtigden - de regeringen van allebei de landen - te stellen.
Daarmee komt het besluit van een deel van de commissarissen om de Raad van Bestuur (RvB/directie) voor de rechter te slepen wellicht in een ander daglicht te staan. Het is namelijk erg onzeker of er überhaupt wel sprake is van een rechtsgeldig RvC-besluit.
ADletters logo

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).