Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Onderwijs, Irene Dick (PS), moet haar beweringen beter onderbouwen en meer openheid van zaken geven om zichzelf nog geloofwaardig te kunnen noemen.

Dat kan geconcludeerd worden uit opmerkingen die gisteren zijn gemaakt in de Statenvergadering die ging over het besluit van de minister om twee diploma’s voor havo-vwo af te geven, één die voldoet aan de nieuwe verscherpte exameneisen en één die voldoet aan de oude normen. Aan het einde van het afgelopen schooljaar, in juli van dit jaar, laaide hier een discussie over op en trok de minister haar eerder genomen besluit in.
Enkele Statenleden gingen dieper in op dit specifieke voorval. De andere Statenleden brachten de onderwijsdiscussie naar zo’n breed niveau - van armoede en criminaliteit, de taalproblematiek, hoe het er vroeger aan toe ging tot een rapport uit het jaar 1969 - dat het de hier schrijvende toehoorder duizelde en de problemen zo groot werden gepresenteerd dat geen enkele oplossing hiertegen opgewassen lijkt. Reden waarom de minister aan het einde van de vergadering ook drie weken de tijd vroeg om gedegen antwoorden te geven op de vragen. ,,Ik ben blij met de aandacht voor het onderwijs. Sommige hier gestelde vragen moet ik goed documenteren, sommigen vragen vereisen een diepgaande discussie om met een onderbouwd antwoord te komen”, aldus Dick.
Omayra Leeflang, zelf in het verleden minister van Onderwijs, ontrafelde de door de minister gestuurde brief naar de schoolbesturen en ook de brief waarin ze deze brief weer intrekt, regel voor regel.
Zo motiveert Dick haar later ingetrokken besluit met te stellen dat er een stijging te verwachten is van 3 tot 6 procent meer gezakte leerlingen. ,,Waar haalt de minister de stelling vandaan dat als we de tweede aanscherping invoeren het aantal zakkers toeneemt? We willen dit onderbouwd zien”, aldus Leeflang. Zo baseert de minister haar besluit ook op basis van een adviescommissie die vier opties heeft gegeven over hoe om te gaan met de aanscherping. ,,’Na ampel beraad heeft de minister gekozen voor de optie van minder gezakte leerlingen’, zo staat in de brief. Ik wil dit advies zien, ik wil weten wat de andere opties waren”, aldus Leeflang, die stelt dat de brief intrekken één ding is, maar dat wat er in de brief beweerd wordt, nadere uitleg verdient.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.