OM en Isla treffen schikking om kans herhaling olielek te verkleinen
Door Loeki Nicolaas
Willemstad - Refineria Isla heeft in het geval van het olielek van augustus 2012 een schikking met het Openbaar Ministerie getroffen, zo heeft hoofdofficier van justitie Heiko de Jong tegenover deze krant verklaard. Na ongeveer een jaar van onderhandelen hebben de partijen deze week een handtekening geplaatst onder het akkoord. Nu het OM afziet van vervolging, omdat er een schikking is getroffen, komt het dus niet meer tot een strafrechtelijke zaak over de vraag wie er schuldig was aan het olielek.
,,In de zogeheten vaststellingsovereenkomst hebben partijen met elkaar afgesproken dat het OM niet over zal gaan tot strafrechtelijke vervolging indien de Isla aan bepaalde voorwaarden voldoet. De belangrijkste punten uit de overeenkomst bestaan uit een pakket van technische maatregelen en een aanscherping van de procedures om de kans op een olielek in de toekomst te verkleinen en de schade ervan te beperken”, zo legde de hoofdofficier uit. ,,Wat de technische maatregelen betreft is er afgesproken om een bouwwerk tussen de saliña bij Jan Kok en de openwaterverbinding te plaatsen, bijvoorbeeld een dam of een sluis. De bedoeling is dat in het geval zich een olielek zou voordoen, de olie niet bij het rif naar binnen kan en het gebied vervuilt.”
Als onderdeel van de technische voorzieningen worden leidingen bij Bullenbaai vervangen, komt er een nieuw alarm- en signaleringssysteem in dat gebied en worden daar ook voorzieningen getroffen om in het geval van een ‘oilspill’ bij Bullenbaai de schade te beperken, aldus De Jong. Verder moeten er vacuümtrucks bij Bullenbaai paraat staan zodat in het geval van ‘overload’ deze meteen kunnen worden ingezet om de olie op te vangen. En Carmabi zal een zogeheten ‘sensitivity map’ van Curaçao opstellen waarin alle plekken die in het geval van een olielek kwetsbaar zijn, in beeld worden gebracht.
Het OM was er om verschillende redenen voorstander van om tot een schikking te komen. ,,De Haven Veiligheidsinspectie, de kustwacht, de Milieudienst en het OM hadden wat het olielek betreft een duidelijk beeld van wat zich heeft voorgedaan. Maar gelet op de wettelijke middelen - die in vergelijking met andere landen beperkt zijn - en alle inspanningen die je je moet getroosten om zo’n zaak ter zitting te brengen, moesten we afwegingen maken”, aldus de hoofdofficier van justitie. Op Curaçao is de maximale boete voor een olielek 5.000 gulden op grond van het havenreglement en dat bedrag wordt verdubbeld indien er binnen een jaar weer een spill plaatsvindt.
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.