Motie unaniem aangenomen
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) gaat onderzoek doen naar alle keren dat er sinds 10-10-‘10 is afgeweken van de comptabiliteitregels. Dit als gevolg van een motie die met absolute meerderheid door de Staten is aangenomen.
Alle aanwezige 19 Statenleden gingen akkoord met de door regeringspartij PAIS ingediende motie, met daarin opgenomen een wijziging zoals voorgesteld door oppositieleider Gerrit Schotte van de MFK. De tekst daarvan luidde oorspronkelijk: ,,Om de Algemene Rekenkamer te vragen onderzoek te doen naar alle afwijkingen in de periode 10-10-‘10 tot 19 juni 2015 in het geval van openbare aanbestedingen, subsidiebeleid en beleid ten aanzien van consultancy.” Op voorstel van Schotte werd de datum 19 juni 2015 gewijzigd in 11 augustus 2015.
De motie werd ingediend in een vergadering waarin minister Nelson Navarro van Justitie en José Jardim van Financiën vragen beantwoordden over de gevolgde procedure voor de aanschaf van beveiligingscamera’s bij het Chinese bedrijf Inspur.
Dat er bij de procedure in het kader van het landsbelang en de urgentie om de golf van criminaliteit in te dammen, was afgeweken van de comptabiliteitregels, was voor een groot deel van de Statenleden onacceptabel.
Minister Jardim legde meerdere keren uit dat de wet de mogelijkheid biedt om van de hoofdregel voor openbare aanbestedingen af te wijken. De bewindsman verklaarde ook dat het niet de eerste keer was dat de regering van de regel is afgeweken. Voor het jaar 2013 is er voor een bedrag van 171 miljoen afgeweken van de regels, conform de ruimte die de wet daarvoor biedt. In 2014 is er voor een bedrag van 103,1 miljoen afgeweken van de regels.
In de vergadering kregen de Statenleden van Navarro en topambtenaar Daantje uitleg over het plan om Curaçao veiliger te maken via het zogeheten Smart City Safe City-concept. De totale kosten voor het plan, dat uit 4 delen bestaat, worden op circa 15 miljoen gulden geschat, aldus de bewindsman.
Oppositiepartij MFK diende samen met de MAN, en het onafhankelijk Statenlid Leeflang een tweede motie in waarin specifiek gevraagd werd om de Algemene Rekenkamer de procedure bij de aanschaf van de beveiligingscamera’s bij Inspur te laten onderzoeken. Die motie werd niet aangenomen.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).