Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Stimuleer ondernemerschap; importeer ondernemers.” Dat was één van de voorstellen die naar voren kwamen tijdens het Economendebat bij de University of Curaçao zaterdag. Een ander ‘opvallend’ voorstel, in dit geval ook van Roland ‘Rob’ van den Bergh, in verband met tien jaar economische stagnatie op Curaçao: ,,Vernieuw, verbeter en verjong.” Het wordt volgens hem ‘tijd dat de huidige generatie aan ondernemers, vakbondsbestuurders en politici plaatsmaakt voor de nieuwe generatie’. ,,Dit geeft nieuw elan, dynamiek en werkt als kruipolie op de vastgeroeste maatschappelijk verhoudingen.” Hij stelt dan ook de volgende richtlijn voor: in alle politieke partijen, het parlement, vakbonden, raden van toezicht en raden van bestuur van bedrijven dient ten minste de helft van de leden jonger dan 40 jaar te zijn.
,,De ‘sense of urgency’ bij de bestuurders en in de politiek, dat we daadwerkelijk wat aan onze economie moeten gaan doen, moet terugkomen. Zorg dat ondernemers welkom zijn op het eiland. Zorg ervoor dat de overheidsdiensten dat ook beseffen en zich daar naar gedragen”, vervolgde Van den Bergh zijn betoog.
,,Wellicht dat er met een stevig economisch beleid ook weer een beetje vertrouwen komt in de bestuurders van dit eiland. Een Amerikaanse president had het door: ‘it’s the economy stupid’. Een goed en duurzaam economisch beleid dient minimaal voor acht jaar vast te staan en moet ook uitgevoerd worden met de precisie ven een Zwitsers uurwerk.”
De econoom/consultant verder: ,,Vergeet niet dat het laag hangend fruit al geplukt en opgegeten is; we zullen de moeilijker beleidsissues moeten tackelen. Daarom, om een duurzaam economisch beleid te borgen, zou ik willen voorstellen om een Commissie Economisch Toezicht (CET) in te stellen. Of deze ook zou moeten rapporteren aan de Koninkrijksregering - die op basis daarvan aanwijzingen kan geven - laat ik graag over voor de discussie.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).