Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes en Werner Wiels hebben zich teruggetrokken als kandidaat-voorzitter c.q. secretaris voor de bestuursverkiezingen van Pueblo Soberano van morgen.
Wiels maakte zijn besluit eerder op de dag al bekend en Asjes kondigde zijn beslissing later op zijn Facebookpagina aan. ,,Nadat ik alles beluisterde en analyseerde wat zich vanaf 27 juli heeft voorgedaan, heb ik de afgelopen dagen diep nagedacht en kan ik niet anders dan concluderen dat het hele verkiezingsproces om tot een nieuw bestuur te komen voor Pueblo Soberano, niet op een schone, transparante manier is gelopen op basis van fair play”, zo schrijft de minister-president op zijn pagina.
Volgens de premier kan het niet zo zijn dat de verkiezingen gecoördineerd worden door de huidige voorzitter (Edward Joseph, red.) terwijl hij zelf kandidaat is voor een tweede termijn als voorzitter. ,,Sterker nog: de leden hebben zelf vooraf gevraagd om een onafhankelijke commissie te benoemen om het hele verkiezingsproces op een correcte en onpartijdige manier aan te pakken, maar daar is geen gehoor aan gegeven.”
De minister-president verklaarde zich bereid om zich in de toekomst kandidaat te stellen voor welke functie dan ook in de politieke beweging ‘zolang er voor iedereen de garantie is dat het proces zich voltrekt op een democratische, schone en transparante manier en op basis van fair play’. In zijn post pareerde de premier de kritiek dat hij niet voldoende tijd zou hebben voor het voorzitterschap. ,,De voorzitter doet het werk niet in zijn eentje, er is een team van in totaal elf personen, hij moet het begeleiden en het werk coördineren.” Ook herinnerde de minister-president eraan hoe Helmin Wiels hem in 2010 voordroeg om Statenvoorzitter te worden, de tweede plaats op de verkiezingslijst toevertrouwde en hem ook voordroeg voor het premierschap.
Werner Wiels gaf in de brief waarin hij zich terugtrekt, verschillende redenen hiervoor op. Ook hij geeft aan geen vertrouwen te hebben in het verkiezingsproces: ,,Ik heb er geen vertrouwen in dat het verkiezingsproces schoon, transparant en objectief verloopt. Ik heb tot op vandaag geen enkel document ontvangen met de informatie dat een onafhankelijke commissie de verkiezingen begeleidt.” Het verkiezingsproces is verkeerd gelopen en de resultaten ervan kunnen dan ook niet erkend worden, zo stelt hij. ,,De verkiezingen zijn een farce.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.