Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao moet de meest gewilde bestemming in het Caribisch gebied worden. Dat is de visie van het Masterplan Toerisme 2015-2020. Het Antilliaans Dagblad heeft de conceptversie van dit masterplan in handen.
Het toerisme-masterplan is opgesteld door de University of Central Florida, met aan het hoofd Robertico Croes. Volgens hem gaat deze visie direct gepaard met economische groei, waarbij meer banen zullen worden gecreëerd. Het doel is om de economische groei tot een jaarlijks gemiddelde van 2 procent te brengen, terwijl er bij het vijfde jaar van het masterplan (2020) circa 4.000 banen zullen worden gecreëerd. ,,Op deze wijze gaat het toerisme een bijdrage leveren aan de economische welvaart en worden er nieuwe banen gecreëerd”, zo staat in het masterplan aangegeven.
Momenteel draagt de toeristensector volgens het masterplan nog te weinig bij aan de economische groei van het land. Uit deze sector zouden hogere inkomsten moeten worden gegenereerd. Dit kan bereikt worden door een groeimodel te introduceren waarbij de aandacht is gericht op hogere inkomsten in plaats van de toename van het aantal toeristen. Een snelle manier om dit te doen is volgens Croes door de Revenue per Available Room (RevPar) te verhogen. Een belangrijk aspect bij het verhogen van de inkomsten afkomstig uit de toeristensector is afgeleid van de uitgaven in hotels. Volgens het masterplan moeten daarom de inkomsten per beschikbare kamer (RevPar) worden verhoogd.
Het doel is daarom om de RevPar aan het einde van het tweede jaar met 15 dollar te verhogen. Dit betekent een gemiddelde groei van 7,5 procent per jaar. Dit is dezelfde regionale groei van de RevPar van 2012 tot 2013. Bij het vijfde jaar is het doel om ten minste het RevPar-niveau van 2014 van het Caribisch gebied te behalen; namelijk 133 dollar. ,,Dit doel behalen betekent dat we de kloof tussen Curaçao en de rest van het Caribisch gebied met betrekking tot de RevPar drastisch kunnen verminderen”, zo staat in het masterplan te lezen. ,,Dit betekent dat Curaçao tussen het derde en het vijfde jaar een jaarlijkse groei in de RevPar van 3,5 procent moet behalen.”
Het verhogen van de RevPar in het tweede jaar zal volgens de berekeningen van het team van Croes leiden tot een economische groei van 1,9 procent en zal circa 2.000 directe en indirecte banen opleveren. In het vijfde jaar wordt volgens deze zelfde berekeningen een groei verwacht in de economie, hetgeen tussen 2015 en 2020 in een gemiddelde groei van 1,2 procent van het bruto nationaal product zal resulteren. In het vijfde jaar zal dit naar schatting 3.700 nieuwe banen opleveren. De zes strategieën om deze doelstellingen te behalen, zijn als volgt: een hernieuwde focus inzake de behoefte van de toerist, het optimaliseren van de airlift en hotels, het investeren in het opleiden en trainen van personen werkzaam in deze sector, het ontwikkelen van duurzame financiële bronnen, het renoveren van de binnenstad en het plannen van de ontwikkeling van het Oostpunt-gebied.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.