Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit een intern evaluatierapport van Aqualectra blijkt dat drie bedrijven een offerte hebben ingediend voor de sloop- en ontmantelingswerkzaamheden van de plant op Mundu Nobo. Er werden zes bedrijven uitgenodigd om een offerte te doen. In het evaluatierapport, in handen van het Antilliaans Dagblad, wordt verslag gedaan van het aanbestedingsproces van de tweede fase, de sloop en ontmanteling van de verdamper V6, turbinegenerator 10 en turbinegenerator 11 (V6, TG10 en TG11). Van de inschrijvers werd verwacht dat zij een totaalprijs zouden opgeven voor de sloop- en ontmantelingsactiviteiten én een opbrengstwaarde zouden opgeven voor de verkoop van de drie genoemde units. ,,De selectie voor de uitvoering van het werk zal grotendeels gericht zijn op de inschrijver waarvan Aqualectra het beste financieel voordeel heeft”, aldus de opdracht waarin ook staat dat Aqualectra ernaar streeft om het werk zo budgetneutraal mogelijk te kunnen uitvoeren. Aqualectra selecteerde in maart 2013 zes aannemers, te weten Trucking & Heavy Equipment Services (MTHES), Kompania Demolidora Kòrsou, Mits Curaçao, Stork Wescar nv, de Ron Machine Shop en Van Vliet Sloopwerken bv/Tandem bv-Curaçao. Stork Wescar heeft later per brief aangegeven niet deel te nemen, de Ron Machine Shop heeft per e-mail afgezegd en Van Vliet stuurde nimmer een offerte in. De bedrijven hebben de mogelijkheid gehad een rondleiding te krijgen over het terrein om zicht te krijgen op de werkzaamheden. Hierbij is bij de voorwaarden uitgelegd: ,,Om onze voorbereidingskosten te beperken, zullen er geen tekeningen worden verstrekt van de eenheden. Er zal per inschrijver een kijkdag worden ingepland, waarbij de inschrijver tezamen met een Aqualectra-medewerker alle eenheden kan aflopen om zich te vergewissen van alle zichtbare situaties. Bij gunning zal de geselecteerde aannemer waar nodig beschikbare tekeningen kunnen ontvangen. Dit impliceert dat van iedere participant een verhoogde eigen inzet wordt verwacht om het werk naar behoren te kunnen inschatten”, aldus de interne evaluatie.
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.