Fractie Soberano heeft andere voorkeur
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van bestuursvoorzitter van Pueblo Soberano (PS).
Dat is afgelopen zaterdag door vicevoorzitter Ingrid Sanchez bekendgemaakt tijdens de wekelijkse partijbijeenkomst in de sede van de partij. Andere kandidaten die een gooi doen naar het voorzitterschap zijn de huidige voorzitter Edward Joseph en Sonaida Gomez. De bestuursverkiezingen worden op 8 augustus gehouden. Het nieuwe bestuur moet bij zijn aantreden de verkiezingen voor een nieuwe politiek leider organiseren.
PS-Statenlid Sherwin Leonora zegt desgevraagd over de kandidatuur van Asjes: ,,In principe kan ieder lid van de partij zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap. Als fractie hebben wij ons gebogen over de vraag welke persoon naar onze mening het meest in de voetsporen van wijlen Helmin Wiels treedt.”
In eerste instantie wil Leonora niet ingaan op de vraag welke kandidaat de voorkeur van de fractie heeft. ,,Wij zullen daar de komende dagen in onze radio-uitzendingen uitgebreid aandacht aan besteden.” Leonora geeft wel aan wat de bedenkingen zijn tegen de kandidaatstelling van de premier. ,,Je kunt je afvragen of er in het geval van Asjes sprake is van tegengestelde belangen. Als premier vertegenwoordigt hij het hele land, het ware te hopen dat heel Curaçao pro Pueblo Soberano is, maar dat is niet de werkelijkheid. Als voorzitter van Pueblo Soberano moet Asjes juist opkomen voor de belangen van de partij.”
Volgens het Statenlid zit daar een heikel punt. ,,Je kunt je afvragen of, in het geval de premier tot voorzitter wordt gekozen, een van de functies die hij dan heeft daar dan niet onder komt te lijden.” Leonora beaamt dat tegen deze achtergrond, de kandidatuur van de huidige voorzitter Edward Joseph voor de fractie meer voor de hand ligt.
Van de fractie is het bekend dat zij, zoals in het geval van de Sanctiewet, soms lijnrecht tegenover de premier staat. In het verleden waarschuwde PS-parlementariër Jaime Córdoba de premier vaker om zich niet buitenspel te plaatsen. Leonora erkent dat Asjes op het gebied van sport bijvoorbeeld heel goed heeft gepresteerd. Tegelijkertijd signaleert hij dat de premier en de eigen bewindslieden soms meer vanuit de Soberanogedachte hadden moeten handelen. Zoals in het geval van de beveiligingscamera’s die zonder openbare aanbesteding werden besteld.

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).