Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De voormalige directie van de failliete Taams Kliniek volhardt in de klacht die is ingediend tegen adviesbureau Berenschot.

 

Dat zegt oud-directeur Earl Esseboom desgevraagd. Maar de procedure duurt langer dan eerder was gedacht: ,,Ze hebben opnieuw uitstel gekregen om te reageren op de klacht. Aanvankelijk was gezegd dat het uitstel eenmalig was tot 26 juli. Maar nu is ons meegedeeld dat de klacht pas in oktober wordt behandeld. Dus kennelijk hebben ze verder uitstel gekregen. Ons is niet verteld op grond waarvan.”

De klacht van de oud-directeuren bij de Nederlandse Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) is dat Berenschot onzorgvuldig, niet-onafhankelijk, onbetrouwbaar en niet-integer heeft gehandeld bij het onderzoek naar de levensvatbaarheid van de Taams Kliniek. ,,De zaak gaat hoe dan ook door, want wat ze hebben gedaan kan niet. Het recht moet zijn beloop hebben. En als de rechter oordeelt dat het wel kan dan hoor ik het ook graag”, aldus Esseboom.

Longarts Esseboom heeft gisteren samen met cardioloog Arthur Liqui Lung, eveneens oud-directielid van Taams, een nieuwe praktijk geopend aan de Dr. Maalweg in Hugo’s Mall. ,,We kregen vorig week van de Advent-directie (die Taams heeft overgenomen, red.) te horen dat we uit het pand van Taams moesten. Maar we waren al bezig met nieuwe huisvesting voor onze praktijk. Het was hard werken afgelopen weekend om alles te verhuizen, maar we zijn nu klaar voor de nieuwe start.”

ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).