Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De schoolbesturen zullen in augustus uitgenodigd worden voor deelname aan een groots gezondheidsonderzoek onder Curaçaose scholieren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) en gecoördineerd door de Pan American Health Organization (Paho), de Amerikaanse vestiging van de World Health Organization (WHO). Van de Caribische eilanden hebben al 15 eilanden aan dit onderzoek meegedaan. Het gaat om het zogenoemde ‘Global School-based Student Health Survey’ (GSHS). Dit is een nationaal onderzoek naar gezondheidsgedrag (en beschermende factoren) dat de gezondheid van jongeren op de korte en de lange termijn kan beïnvloeden. In oktober en november 2015 wordt het onderzoek voor de eerste keer in Curaçao uitgevoerd.
De GSHS is een gezondheidsonderzoek onder 12- tot 17-jarige scholieren en maakt deel uit van de internationale studie GSHS van de WHO. De GSHS is ontwikkeld door de WHO in samenwerking met Unicef, Unesco en Unaids met de technische assistentie van de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
De scholen krijgen ook een voorbeeldbrief die zij naar de ouders van de leerlingen kunnen sturen en waarin de ouders geïnformeerd worden over het onderzoek. Op de dag van afname komt een onderzoeksassistent(e) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) langs om de afname van de vragenlijst te begeleiden. De vragenlijst wordt klassikaal afgenomen en het invullen ervan neemt 30 tot 45 minuten in beslag. De vragen die in de vragenlijst aan de orde komen gaan over alcoholgebruik, tabaksgebruik, voeding, hygiëne, drugsgebruik, geestelijke gezondheid, lichamelijke activiteit, beschermende factoren, seksueel gedrag, hiv-gerelateerde kennis en geweld en onvoorzien letsel.
VIC garandeert overigens de privacy van de leerlingen en de vragenlijsten zijn anoniem. De scholen ontvangen van de onderzoekers een brief die zij aan de ouders kunnen verstrekken en waarin zij geïnformeerd worden over de GSHS-Curaçao. Ouders die bezwaar hebben dat hun kind deel neemt aan het onderzoek, kunnen dit kenbaar maken.

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).