Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Energiebedrijf Aqualectra heeft, hoewel de omzet van stroom en water de afgelopen jaren is gedaald, na jaren van verlies in 2013 en 2014 financieel gunstige resultaten gerealiseerd.

Over het afgelopen jaar werd zelfs een positief operationeel resultaat geboekt van 106 miljoen gulden. Dat is een forse verbetering ten opzicht van de 16,8 miljoen in 2013 en de operationele verliezen van 29,4 miljoen in 2012 en 78,5 miljoen in 2011.
Directeur Darick Jonis haalt opgelucht adem. Behalve dat Aqualectra uit de rode cijfers is, heeft zijn team het voor elkaar gekregen de grote achterstand voor wat betreft de jaarrekeningen weg te werken. De jaren 2010 tot en met 2014 zijn nu afgerond en ingediend bij minister José Jardim van Financiën, de vertegenwoordiger van de aandeelhouder van het nutsbedrijf.
Vorig jaar bedroeg de omzet aan verkochte elektriciteit en water 553,4 miljoen. Samen met overige inkomsten bedroeg de totale omzet 573,6 miljoen (een afname ten opzichte van de 602,2 miljoen in 2013 toen vooral meer stroom werd afgezet).
Maar het energiebedrijf wist de kosten flink te drukken. De directe kosten, waaronder brandstofkosten, tot 314,5 miljoen (was 334,9 miljoen een jaar daarvoor) en de operationele kosten, zoals de personeelsuitgaven, tot 152,8 miljoen (was 250,5 miljoen). Dit laatste komt mede doordat de reservering voor medische kosten niet langer nodig is. Hiermee is een bedrag gemoeid van bijna 81 miljoen.
Toch is de directie tevreden dat al met al de productiekosten minder zijn. En dat het operationeel resultaat fors is verbeterd. Jonis wijst erop dat de externe accountant instemt met de cijfers, met de opmerking dat de aandelenoverdracht in 2010 ten tijde van het kabinet Schotte van de BOO-centrale (tegenwoordig CRU) aan overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) niet correct is verlopen; en dat, omdat Aqualectra niet voldoet aan de financiële verplichtingen in verband met de obligatielening van 300 miljoen, het nutsbedrijf nog altijd het risico loopt dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten een claim legt.
Terugdringing van de personeelslasten was de afgelopen jaren cruciaal voor de levensvatbaarheid van het bedrijf. Die bedroegen in piekjaar 2012 ruim 105 miljoen, maar werden in 2014 teruggebracht tot 95 miljoen, terug op het niveau van de jaren 2010 en 2011.
Wat verder opvalt, is de afname van de brandstofkosten van 303 miljoen in 2012 tot 185 miljoen vorig jaar. En tegelijk de vervijfvoudiging van de ‘aankoop van energie bij derden’: van 19 miljoen in 2010 naar 99 miljoen in 2014. Vooral de laatste twee jaar heeft dit een vlucht genomen, want in 2012 moest Aqualectra nog 37 miljoen met derden afrekenen, gevolgd door 80,5 miljoen over 2013.
Na aftrek van de rentekosten, actuariële en andere correcties staat er onderaan de streep een winst van 29 miljoen in 2014. In eerste jaren na 10-10-’10 was dat met verliezen van meer dan 100 miljoen gulden per jaar wel wat anders. Zo blijkt uit de cijfers die door de top zijn verstrekt.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.