Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De aanscherping van de exameneisen voor havo en vwo gaat definitief door. Dat heeft minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) gisteren in een brief aan de schoolbesturen laten weten. Directeur Lisette van Lamoen-Garmers van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) vindt het een geruststelling dat ze nu zwart op wit heeft dat de aanscherping doorgaat. ,,We waren al bezig met de voorbereiding voor de havo op de verzwaarde eisen. We zullen alle medewerking verlenen.” Van Lamoen zegt ook graag verder te praten over de toekomst van het onderwijs: ,,Met de nieuwe secretaris-generaal Marta Dijkhoff kunnen we agendapunten opstellen van dringende zaken die we moeten bespreken. Tot nu toe stond de minister er alleen voor. We hebben er nu alle vertrouwen in.”
Voor havo gaat al komend schooljaar de nieuwe examennorm gelden voor de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Daarvan mag er maar één met een vijf worden afgesloten. Lagere cijfers of meer onvoldoendes betekent dat de leerling zakt voor het examen. Voor het vwo geldt de nieuwe norm vanaf schooljaar 2016-2017.
Minister Dick kondigde in een brief op 19 juni nog aan dat zij niet mee wilde gaan met de aanscherping. Zij vreesde dat de examenresultaten daardoor nog slechter zouden worden en dat tientallen leerlingen hun diploma niet zouden halen. Volgens de minister is de onderwijssituatie op Curaçao anders dan in Nederland, vooral omdat Nederlands voor de meeste leerlingen een vreemde taal is.
Aan de Nederlandse minister van Onderwijs Jet Bussemaker schreef Dick in juni dat zij het in december 2014 gesloten protocol over de exameneisen niet wilde nakomen. Daardoor kwam de erkenning door Nederland van Curaçaose diploma’s in gevaar. De leerlingen zouden zelf moeten zorgen dat zij aan de Nederlandse normen zouden voldoen als zij in Nederland verder wilden studeren, schreef de minister. De schoolbesturen en ouderverenigingen protesteerden heftig tegen dit besluit. Ook vanuit de Staten klonk protest tegen ‘het verlagen van de exameneisen’. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang sprak van twee diploma’s, een volgens de Nederlandse normen en een met (lagere) Curaçaose normen. Dit lokte bij minister Dick een felle reactie uit, omdat er geen sprake was van verlaging van de normen, maar het handhaven van de bestaande normen. Toch werd zij in de Raad van Ministers teruggefloten en trok zij de brief begin deze maand in.
Met de nieuwe brief maakt minister Dick de aanscherping officieel. Zij vraagt de schoolbesturen 'al het nodige te doen om de havo- en vwo-leerlingen op deze veranderingen gedegen voor te bereiden’. Zij wil daarvoor voorstellen ontvangen. Een commissie van het ministerie zal helpen bij het opstellen van een stappenplan. Voor het RKCS is dat geen probleem: ,,Door de eerdere brief van de minister zouden we de ingezette voorbereiding terug moeten draaien. Eigenlijk was dat moelijker dan nu de aanscherping doorzetten.”
Leeflang reageert tevreden op de nieuwe brief van Dick. ,,Hierdoor behouden de diploma’s van onze jeugd hun waarde en blijven ze gelijkwaardig aan de Nederlandse diploma’s. Daarmee wordt gegarandeerd dat onze jongeren in Nederland en Europa kunnen blijven studeren.” Zij kondigt aan alert te zullen zijn op het aantal lesuren voor de drie vakken Nederlands, Engels en wiskunde en de kwalificaties van de docenten.


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).