Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij Pietermaai Smal ter hoogte van het gebied waar de afgelopen jaren sprake is geweest van een heuse heropleving van dit stadsdeel van Willemstad, zijn sinds enkele dagen kustwerkzaamheden zichtbaar.

 

Het betreft de eerder aangekondigde kustversterking, waarvoor Inspired Group nv namens Jewel Investment & Management Group nv toestemming verzocht en kreeg bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), in het bijzonder de Maritieme Autoriteit Curaçao. In verband met de Landsverordening maritiem beheer is hiervoor instemming vereist van de minister.
Pietermaai heeft een aanzienlijke verandering en ontwikkeling ondergaan. De verlate, sterk verwaarloosde en onveilige panden, steegjes en straten, zijn omgezet in een uitgaanscentrum met hippe woningen. Aanvankelijk met de focus op stagiaires, is de vizier nu al tijden gericht op vooral ook andere en meer permanente bewoners.
Langzaam aan is sprake van een groot deel van een strook langs de kust bij Pietermaai dat sterk is verbeterd en bewoonbaar is gemaakt; toch zijn er ook nog diverse verpauperde panden die schreeuwen om opgeknapt te worden. Ondertussen zitten de personen achter Jewel niet stil.
Jewel Investment & Management Group is al jaren actief in Pietermaai en belegt in onroerende goederen, verkrijgt, bezit, huurt en verhuurt, pacht en verpacht, verkavelt en ontwikkelt. Directeur is Coonawarra nv met Wilfred Hendriksen en Anne-Marieke Holten als bestuurders. Jan Peltenburg is ook een van de grote krachten van de ‘revival’ van het gebied.
De smalle kustlijn bij het oude Pietermaai kalft echter langzaam maar zeker af. Om zowel de monumenten als de nieuwbouw te beschermen tegen het zeewater investeert Jewel ongeveer een miljoen gulden in de versterking van de kust voor Pietermaai Smal.
De bedoeling is dat voor de kust een talud komt. In plaats van dat de golven direct op de kust beuken, rollen ze dan uit over een schuin oplopende helling die wordt opgebouwd met enorme brokken natuursteen van een tot drie ton van de Mijnmaatschappij. Jewel begint ter hoogte van Pietermaaiweg 30, maar uiteindelijk zal het talud doorlopen tot waar het voormalige Rock Beach is. De werkzaamheden voor het hele traject zullen naar verwachting twee tot drie maanden in beslag nemen.

Foto Jeu Olimpio


maatregelen corona

Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).