Van een onzer verslaggevers
Willemstad - RBC Royal Bank mag de voorgenomen veiling vandaag van zowel de Drive Thru als de Main Building van Japan Retail op het industrieterrein te Heintje Kool doorzetten. En dat mag gebeuren tegen wat Japan een ‘bodemprijs’ noemt en daarmee ‘pure kapitaalvernietiging’.
Het gerecht bepaalde gisteren dat de door Japan gevraagde voorziening, om RBC ertoe te dwingen nog even te wachten met de openbare verkoop en als deze toch doorgaat dan tegen een veel hogere inzetprijs dan 13.350.000 gulden voor de nog operationele Main Building inclusief parkeerplaats, wordt geweigerd.
Japan Retail had aangevoerd spoedig wel over de benodigde geldmiddelen te beschikken als verzekeraar New India in een langdurig juridisch dispuut over uitkering van de brandschade - eveneens via een rechtszaak - wordt gedwongen miljoenen te betalen.
De rechter beoordeelde echter dat uit de stukken blijkt dat New India zich ‘met hand en tand zal verzetten tegen uitkering’; niet alleen op grond van de mogelijkheid dat de brand is aangestoken en Japan daar achter zou zitten, maar ook vanwege mogelijk onjuiste opgave van de waarde van de verzekerde eigendommen.
Het optimisme van Japan ten spijt, de rechter verwacht dat de zaak tussen Japan en New India nog erg lang zal gaan duren en acht spoedig eindvonnis waarin een substantieel bedrag wordt toegewezen niet waarschijnlijk, nog daargelaten dat daartegen wellicht hoger beroep zal worden ingesteld.
,,Al met al is een voor Japan gunstige uitslag op korte termijn in de procedure tussen Japan en New India niet zo waarschijnlijk dat RBC kan worden verplicht daarop te wachten.”
Japan is de bank een bedrag verschuldigd van ruim 13 miljoen in verband met in het verleden verstrekte leningen. Bij vonnis van 1 december 2014 is Japan veroordeeld tot betaling plus rente en kosten. Een tegenvordering wegens schending van de wettelijke zorgplicht door RBC is afgewezen, maar Japan heeft hoger beroep ingesteld waarvan het vonnis op 17 augustus staat gepland.
Op 15 november 2013 werd de Drive Thru van Japan door brand verwoest. RBC is begunstigde onder de brandpolis. Japan rekent op een uitkering van 11 tot 15 miljoen van New India. Japan Retail en de bank zijn het eens dat RBC het recht heeft de hypothecaire lening op te eisen en tot verkoop van ondergezette panden over te gaan. Maar het liefst nog uitstel en anders tenminste een hogere inzetprijs.
De voorgenomen inzetprijs vandaag voor de Main Building is gebaseerd op het gemiddelde van de executiewaarden uit drie taxatierapporten; van Caresto uit 2014, van Brouwer uit juni 2015 en van Landmark uit mei 2015. Landmark taxeert een stuk lager dan de beide anderen, maar Japan heeft geen argumenten aangedragen op grond waarvan dat rapport buiten beschouwing zou moeten worden gelaten. Het gemiddelde van deze drie recente taxaties lijkt dus een redelijk uitgangspunt, aldus de rechter.
,,Er is dan ook geen grondslag voor een bevel aan RBC om een hogere inzetprijs te hanteren. De voorgenomen inzetprijs is inderdaad aanzienlijk minder dan wat Japan ooit voor het pand heeft betaald, maar dat is nu eenmaal het risico van een openbare verkoop. Gesteld noch gebleken is dat dit binnen afzienbare tijd gunstiger zal uitpakken.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).