Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Ivar Asjes wil nog niet inhoudelijk ingaan op het rapport van de ombudsman over Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels. ,,Het rapport ligt bij de Staten en het parlement gaat daar een openbare vergadering over houden. Daar zal ik er uitgebreid op ingaan. Op dit moment ga ik daar geen verklaringen over afgeven”, zei de premier gisteren op de wekelijkse persconferentie.
Hij zei wel dat ‘op één punt juridisch advies is gevraagd’: ,,Dat is over de vraag of de Gevolmachtigde minister moet worden gezien als een ambtenaar. Wij vinden dat het een hoge politieke functionaris is. Volgens de wet gaat het om een mandataris. Hij of zij moet net als een minister worden gescreend en hij moet een eed afleggen. Wij vinden daarom niet dat het om een gewone ambtenaar volgens het LMA (Landsverordening Ambtenarenrecht) gaat.”
Het rapport van de ombudsman bevat veel kritiek op Wiels. Ze komt erin naar voren als iemand die ‘de schijn van niet-integer handelen’ tegen zich heeft. Ook trad ze agressief op tegen ambtenaren van het Curaçaohuis en werd haar plaatsvervanger Robert Candelaria gekleineerd. Asjes is als minister van Algemene Zaken verantwoordelijk voor de Gevolmachtigde minister in Den Haag. Hij zal daarom in de Staten worden aangesproken op het rapport. Wanneer de vergadering wordt gehouden is nog niet bekend, omdat het parlement met reces is.
Volgens de premier wordt de Gevolmachtigde minister door de regering beoordeeld op drie punten: of ze de instructies van de regering in Willemstad opvolgt, hoe ze functioneert in de Rijksministerraad en wat ze doet voor de Curaçaose gemeenschap in Nederland. Asjes herhaalde dat hij in de Staten uitgebreid in zal gaan op het functioneren van Wiels en op het rapport van de ombudsman. ,,Ik zal niet afgaan op roddel en achterklap, maar op feiten.”
Voor de pas afgetreden ombudsman Alba Martijn, die het rapport net voor haar vertrek publiceerde, had de premier op zijn beurt ook wat kritische woorden. ,,Ik vind het merkwaardig dat het rapport over de Gevolmachtigde minister het enige rapport is dat op de website van de ombudsman te vinden is. Ze zal toch in zes jaar meer rapporten hebben opgesteld? Waarom staan die niet op de website en deze wel?” Asjes erkende dat de ombudsman op Curaçao zelf mag beslissen een onderzoek te beginnen, maar hij vindt het opvallend dat ze een onderzoek is gestart naar een functionaris die in Nederland werkt.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.