Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) doet een dringend beroep op
premier Ivar Asjes om het besluit over de verhoging van de brandstofprijzen te
herzien. Ook willen ze dat hij overgaat tot het voeren van een ‘consistent, helder en
eenduidig’ beleid gericht op structurele economische groei.
Volgens de VBC leidt het ontbreken van een directe relatie tussen het ‘aanzienlijk
verhogen’ van de lokale prijzen van benzine, diesel en elektra en de
prijsontwikkeling op de wereldmarkt, gebrek aan transparantie en het van
overheidswege gevoerd onsamenhangend financieel en sociaaleconomisch beleid alleen
maar tot onbegrip, sociale onrust en verdere aantasting van het vertrouwen. ,,De
noodzakelijke (duurzame) economische groei zal hierdoor niet van de grond komen”,
stellen zij.
De VBC is naar eigen zeggen verbijsterd over deze ‘plotselinge forse verhoging’ van
de prijs van benzine. De vereniging vindt het verontrustend dat deze verhoging weinig
te maken heeft met de olieprijs op de wereldmarkt, maar te wijten is aan interne
factoren. Daarom willen zij ook weten van de premier hoe dit stelstel van interne
correctorfactor eruit ziet. ,,Wat is het beleid ten aanzien van inlopen van de
zogenaamde achterstand? Wanneer is deze achterstand ingelopen?”, vraag de VBC aan de
minister van Algemene Zaken. Ook willen zij weten of Bureau Telecommunicatie Post &
Utiliteiten een onafhankelijke regulator is, die over de vereiste expertise beschikt.
,,Getuigt het van gezond economisch beleid om in een situatie van economische krimp
en hoge werkloosheid de reeds zware lastendruk voor burgers en ondernemers verder te
verhogen terwijl tegelijkertijd Curoil grote winsten maakt?”, vragen zij aan de
minister. En verder: ,,Wat wordt beoogd met de forse verhoging van de prijzen van
bovengenoemde producten?”
De VBC stelt geen termijn in de brief aan de premier, waarvan ook de minister van
Financiën José Jardim en de minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm een
kopie hebben gekregen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.