‘Geen sprake van twee diploma’s of devaluatie van diploma’s’
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van twee diploma’s voor havo en vwo op Curaçao is absoluut geen sprake. Mensen die dit beweren zijn ‘fantasten’. Dat was de reactie van minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) op de consternatie die afgelopen week is ontstaan. ,,Politieke consternatie. Volgend jaar zijn er verkiezingen”, voegde ze er fijntjes aan toe. Ze wil met Nederland overleggen over de erkenning van Curaçaose diploma’s na de verscherpte Nederlandse exameneisen, maar heeft op dat verzoek nog geen reactie gekregen.
Dick wil afwijken van het samenwerkingsprotocol van december 2014, waarin was afgesproken dat Curaçao zou streven naar invoering van de verscherping in 2016 (havo) en 2017 (vwo). Op 19 juni deelde ze dit mee in een brief aan haar Nederlandse ambtgenoot Jet Bussemaker en besloot met het verzoek om met haar ‘van gedachten te wisselen in een videoconferentie om afspraken te maken over de continuering van de gelijkstelling van de diploma’s’. Desgevraagd wil Dick niet zeggen wat ze wil bereiken met dat overleg. ,,Ik wil een serieuze reactie en daarna praten we verder.” Berichten dat het ministerie van OCW een plan van Curaçao wil ontvangen kan ze niet bevestigen. Wel wijst de minister naar de Verenigde Staten: ,,Studenten die daar willen studeren moeten een taal- en wiskundetoets afleggen.”
Fel reageert Dick op de beschuldiging van de schoolbesturen dat ze niet heeft overlegd: ,,Er is niets veranderd, dus ik hoef niet te overleggen.” De ophef ontstond over het verzoek aan de scholen in een tweede brief van dezelfde datum om ‘er zorg voor te dragen dat de leerlingen die in Nederland verder wensen te studeren aan de verscherpte exameneisen van Nederland voldoen’. Voor de overige leerlingen ‘blijven de exameneisen zoals vastgesteld’. Statenleden, schoolbesturen en ouderverenigingen interpreteerden dit als twee soorten diploma’s. Maar daar is volgens de bewindsvrouw geen sprake van: ,,Er is één examenregeling en één diploma.”
De Nederlandse verscherping van de eisen houdt in dat voor drie kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde) hooguit één vijf op de cijferlijst bij het diploma mag staan. Minister Dick vindt dat het onderwijs op Curaçao ‘een ongelijke uitgangspositie’ heeft met Papiaments en Spaans als vakken en omdat Nederlands voor de meeste leerlingen geen moedertaal is. ,,Ik wil kinderen niet in de problemen brengen. Scherpere eisen betekent meer drop-outs.”
ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.