Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De twee aangiftes tegen de voormalige top van Girobank worden nu bestudeerd door het Openbaar Ministerie van Curaçao, meldt de woordvoerder van het OM desgevraagd. ,,Een beslissing over vervolging moet nog worden genomen. Dat is geen automatisme”, aldus persvoorlichter Norman Serphos.
Het bericht eind vorige week over de aangiftes die op 15 juni 2015 zijn gedaan inzake ‘Girobank nv/Eric Lion Garcia en anderen’ is op het eiland ingeslagen als een bom. Het was vrijdag en ook in het weekend voor velen het gesprek van de dag. Met name in de bancaire/financiële sector.
Tot op heden is het de redactie van het Antilliaans Dagblad, maar kennelijk ook andere media, niet gelukt contact te krijgen met de ex-directieleden die de aangifte specifiek betreffen: toenmalig algemeen directeur Eric Garcia en financieel directeur Stephen Capella. Garcia was tevens president & ceo (chief executive officer) en Capella cfo/coo (chief financial officer/chief operational officer). Hun namen worden specifiek vermeld in de aangiftes.
Garcia komt zelfs veelvuldig voor, maar vooral ook in zijn hoedanigheid van (mede)bestuurder in allerlei entiteiten. En eenmaal worden beide directeuren genoemd, namelijk dat de in het forensisch rapport van Aligned Management besproken transacties die verband houden met 3 miljoen dollar ‘bevestigden dat de ex-directeuren van de Girobank - de heren E. Garcia en S. Capella - min of meer dezelfde modus operandi hebben gevolgd als eerder’ toen het ging om bijna 7,3 miljoen dollar.
De directie van Giro bestond ten tijde van de transacties die nu onderwerp zijn van aangifte naast Garcia en Capella verder ook uit Richard Rajack, cco (chief commercial officer), en Rochelle Monte, assistant managing director. Laatstgenoemden komen niet met hun naam voor in de aangiftes, vermoedelijk wel in de veel dikkere forensische rapporten die het OM ook ontving.
Met zijn vieren - Garcia, Capella, Rajack en Monte - ondertekenden zij op 23 april 2013 de tot nu laatste gepubliceerde jaarrekening, het verslag over 2012. Nog geen half jaar later werd de noodregeling van toepassing verklaard, waarbij de Centrale Bank CBCS het bestuur van de Girobank overnam, in april 2014 gevolgd door ontslag van de directeuren Garcia, Capella en Rajack.
Zolang de noodregeling duurt, is het niet gebruikelijk dat jaarrekeningen worden gepubliceerd, waardoor er geen zicht is op de financiële prestaties in 2013 en 2014. De jaarrekeningen 2012 en daarvoor werden goedgekeurd door accountant Erick van Eps van Ernst & Young Dutch Caribbean.
De transacties en ‘gefabriceerde leningen’ waar de beide aangiftes van advocaat Arnold Huizing van de (huidige) Girobank betrekking op hebben, vonden naar het zich laat aanzien begin 2013 plaats; ongeveer de periode maart tot mei 2013. De top van de bank bestond toen naast de genoemde directieleden uit de volgende personen die de toenmalige Raad van Commissarissen (RvC) vormden: Ivan de Windt (hij stapte in maart 2013 op na twee jaar de functie van commissaris te hebben bekleed); Willem van Bokhorst, Anthony Cijntje, David Hu, Philip Martis, Dieudonné van der Veen en Martin Silver.
Laatstgenoemde, Martin Silver, is topman van de International Investment Group (IIG) in New York, meerderheidsaandeelhouder in Girobank. Directeur Garcia gaf bij meerdere gelegenheden aan zelf via IIG ook belangen te hebben in Giro; in welke vorm en mate werd niet duidelijk. Naast IIG is het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) een van de grote aandeelhouders in Girobank, terwijl de Curaçaose overheid een zeer beperkt belang aanhoudt in de bank die voorheen in handen was van de staat.
De Amerikaanse investeringsgroep IIG heeft in 2010 het aandelenpakket overgenomen van Totalbank Group uit Venezuela. Silver staat aan de top van IIG en IIG Capital. Silver is in een van de twee aangiftes bij het OM een van de ‘begunstigden’ van de gefabriceerde lening van 7.260.000 dollar, met gebruikmaking van een valselijk opgemaakte bankgarantie en overige bankbescheiden.
Zo blijkt uit het onderzoeksrapport van het andere daarvoor door de (huidige) Girobank ingeschakelde bureau: Forensic Services Caribbean (FSC). Dit onderzoekbureau rondde de rapportage af op 1 april 2015.
Het is niet de eerste keer dat Girobank wordt geconfronteerd met fraude. Twee oud-directeuren van de Girobank, Hubert Martha en Louis Bergman, werden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en fraude in de ‘Girobankzaak’. Ook toen volgde toepassing van de noodregeling. Garcia was in die daaraan voorafgaande periode commissaris geweest bij de bank. Eind 2001 werd Corporate Financials Solutions, met onder andere huidig Insel Air-directeur Albert Kluyver, ingeschakeld als tijdelijk bestuur.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).