Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Tegen de voormalige directie van de Girobank is aangifte gedaan wegens oplichting en verduistering.

 


Het Antilliaans Dagblad heeft dit uit betrouwbare bronnen en beschikt over gedetailleerde informatie. Op grond van onderzoek en rapportages is de (huidige) Girobank erachter gekomen dat de voormalige directieleden zich schuldig hebben gemaakt aan ‘gefabriceerde leningen’. Daar is vorige week door advocaat Arnold Huizing namens Giro aangifte van gedaan bij hoofdofficier Heiko de Jong van het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao.
Over de Girobank is in december 2013 de noodregeling uitgesproken door het gerecht. Sinds dat moment maakt de Centrale Bank (CBCS) er de dienst uit, met alle bevoegdheden van de bestuurders en de commissarissen, om deposanten en crediteuren te beschermen. De onderzochte en in de rapporten ontlede transacties vonden plaats vóór de noodregeling, waaronder in maart 2013 en mei 2013. De voormalige directie werd overigens al vrij snel na de noodregeling ontslagen.
Uit wat is onderzocht blijkt het te gaan om een bedrag van bijna 7,3 miljoen dollar en nog een bedrag van 3 miljoen dollar in verband waarmee aangifte is gedaan bij het OM. Het blijkt dat de ex-top zich bij herhaling schuldig zou hebben gemaakt aan inbreuk op de interne regels en dat zij zich ook herhaaldelijk schuldig zouden hebben gemaakt aan strafbare feiten.
Er werd door de ex-directeuren een lening gefabriceerd met gebruikmaking van een valselijk opgemaakt bankgarantie en andere documenten, zo luidt de aanklacht. De (echte) bestuurders van het bedrijf die de lening van bijna 7,3 miljoen werd verstrekt, hebben later aangegeven geen bancaire relatie met Giro te hebben en evenmin een bankrekening te hebben geopend; onder ede is door hen in november 2014 bij het gerecht verklaard dat de onderneming nooit een geldlening bij Girobank had gevraagd en ook niet ontvangen.
De bank leidt hierdoor genoemd bedrag aan schade. De begunstigden zijn enkele corporations in Panama, maar ook een Amerikaanse aandeelhouder van de Girobank persoonlijk en een eenmanszaak die op naam staat van de moeder van de ex-financieel directeur.
De andere onderzochte transactie vertoont ongeveer dezelfde werkwijze van de voormalige directieleden van de bank. Het ging daarbij om 3 miljoen dollar. Diverse bedrijven die betrokken waren bij de kredietverlening, die via hun directieleden met elkaar verbonden waren en waarbij met gelden van de bank werd ‘gesleept’ en uiteindelijk ‘weggesluisd’ naar bedrijven in - opnieuw - Panama.
Deze bedrijven waren in opdracht van de toenmalige algemeen directeur opgericht, maar terwijl de kosten wel werden gefactureerd en betaald door Giro, zijn bij de bank geen documenten gevonden. De aangifte gaat ervan uit dat de genoemde ex-directeur een van de ‘beneficial owners’ is van de bedrijven in Panama die het bedrag in twee delen doorgesluisd kregen.
De onderzoeksrapportages zijn opgesteld door Forensic Services Caribbean (transactie van 7,3 miljoen dollar) en Aligned Management (transactie 3 miljoen dollar). Dit gebeurde in opdracht van de huidige Girobank (lees: de Centrale Bank, die eind 2013 bij Giro het heft in handen nam). Tot eind 2013 werd de bank geleid door Eric Garcia en Stephen Capella. Beiden waren niet bereikbaar voor de redactie.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.