Onder het toeziend oog van minister Irene Dick van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PS) is de Openbare Onderwijs Reboundvoorziening gisteren officieel gelanceerd. De bedoeling van deze voorziening is om enerzijds de gedrag-problematische leerling een nieuwe niet vrijblijvende kans te geven om binnen een afgebakende periode zijn gedrag zo te modificeren dat hij binnen het reguliere onderwijs kan functioneren en anderzijds om de school tijdelijk te ontlasten van een leerling met ernstige gedragsproblemen. Op de foto een groepje leerlingen die door middel van dans het belang van de Reboundvoorziening uitdrukten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).