Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het dierenasiel, officieel Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC), staat bij de ‘viering’ van haar 65-jarig bestaan, aan de rand van een faillissement. Reden om in een persconferentie informatie te geven over de stichting en aan te geven dat er alles aan gedaan wordt om het dierenasiel te redden. ,,De enige manier waarop dit kan, is als ook de regering verantwoordelijkheid neemt”, aldus bestuursvoorzitter Gregory Berry.
Hij legt uit: ,,SDBC doet werk des overheid, en de overheid moet de stichting dan ook financieel steunen bij haar taak. Gebeurt dit niet, dan zal het dierenasiel ophouden te bestaan in 2016.” De stichting heeft niet stilgezeten maar ook zelf actie ondernomen. Zo is er een pension geopend om huisdieren tegen betaling op te vangen, als de eigenaren bijvoorbeeld op vakantie zijn. Er is ook een campagne gestart om dieren te adopteren, er zijn bedrijven aangeschreven die een kennel zouden willen sponsoren, er is gedaan aan crowdfunding voor het steriliseren van dieren en als bezuinigingsmaatregel is de organisatie van de medische verzorging aangepast en efficiënter ingericht. Tot slot is het virtual adoption program (vap) gestart om fondsen te werven. Hiermee kan iemand een dier adopteren en de ontwikkeling via internetbeelden volgen, maar hoeft het dier dus niet in huis te worden genomen.
Verder is er naar de overheid een speciaal verzoek gedaan voor subsidie, bekostigd uit de portefeuilles van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN), Justitie en Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) voor een bedrag van 400.000 gulden. De VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) is verzocht een terrein, huurgrond, beschikbaar te stellen waar honden vrij kunnen rondlopen. Er is gesproken met de politieleiding om net als vroeger weer meer samen te werken bij het uitvoeren van de hondenverordening van 1952, waarbij de voortplanting van straathonden wordt tegengegaan. De minister van GMN, Ben Whiteman (PS), heeft toegezegd een potje te zoeken om de subsidie aan te vullen tot een bedrag van 150.000 gulden voor dit jaar. De minister heeft beloofd snel antwoord te geven op de vele vragen van de stichting en ook te overleggen met de andere ministers om tot een oplossing te komen.
Wat er nog gaat gebeuren is dat er eerdaags brieven de deur uit gaan naar sponsorbedrijven met de vraag om voor 2.500 gulden een ‘Good Will’-aandeel te kopen. Aan het aandeel zijn voordelen verbonden. Verder is de SDBC bezig met het organiseren van een ‘gala’-fundraising waarbij op dit moment een verzoek uitgegaan is om de uitzendrechten te verkrijgen voor de vertoning van de opname van de opera Carmen van Georges Bizet uitgevoerd in het Metropolitan Theater in New York.
In oktober is het de jaarlijkse collectemaand voor het dierenasiel. Op 4 oktober is er een ‘walk for the animals’ dat organisatorisch ondersteund wordt door de Road Runners Club. De bedoeling is dat het een wandeltocht wordt met je eigen hond. Op 10 oktober is er een concert van de band Di-Rect. Deze band komt uit Nederland en zal optreden op Kokomo Beach. Zowel de band als Komomo steunen het asiel. Op 24 oktober is een fundraisinggala georganiseerd om het 65-jarig bestaan te vieren. Gastspreker is Marianne Thieme, partijleider van de Partij voor de Dieren in Nederland en lid van de Tweede Kamer.
Om een financieel gezonde en verantwoorde organisatie te zijn, krijgt SDBC gratis ondersteuning van Coach Caribbean in de persoon van Shirley Carolina die de interne controle zal doen. De voorlichting zal ook professioneler ter hand genomen worden. De organisatie krijgt hierbij steun van Art of Nature van Caresse Isings en Irmgard Kuster. Andere vrijwilligers zijn Anaiz Visser en Carmen Rodriguez, Vanessa Siera en Youssef El Berrah.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).