Taken Elisa Carter: Verbetering patiëntenzorg en bedrijfsvoering
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Elisa Carter is per 5 juni 2015 begonnen met haar werkzaamheden voor het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos).
Dat is niet officieel bekendgemaakt door minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, die de aanstelling van Carter als voorwaarde verbond aan verstrekking van de vereiste geldinjectie van 30 miljoen aan het ziekenhuis nadat het Sehos eind 2014 geconfronteerd werd met een budgetkorting, en evenmin heeft de voorlichtingsdienst van het Sehos hierover een mededeling uitgestuurd.
De inzet van Carter ‘ten behoeve van een verbeterde patiëntenzorg en bedrijfsvoering in het Sehos’ zoals aangegeven in het Quick Scan-rapport van uitvoeringsorgaan Usona, is afgelopen weekeinde bekendgemaakt door het medisch stafbestuur.
Voorzitter Ashley Duits: ,,Namens het stafbestuur hebben wij haar welkom geheten en sterkte toegewenst. Voor haar werkzaamheden is het verkrijgen van gedegen informatie en een goede situatieschets essentieel.”
Momenteel is Carter bezig met haar gesprekrondes en naar aanleiding daarvan zou zij ook graag met de hoofden van alle specialismen een onderhoud willen hebben. De Raad van Bestuur (RvB ofwel de directie) van het Sehos heeft op zich genomen om de afspraken te maken die door het stafbestuur zullen worden bevestigd. Voorzitter Duits verzoekt allen hun medewerking te verlenen aan Carter ‘voor een goed resultaat’.
Duits en het medisch stafbestuur zijn voorstander van de aanstelling van Carter; eerder bevestigde de voorzitter tegenover deze krant dat er in augustus 2014 al een brief aan minister Whiteman was gestuurd waarin de aanstelling van Carter is voorgesteld. ,,We volgen het Nederlandse model voor ziekenhuizen die problemen hebben”, aldus Duits, die daarin geen probleem ziet.
Whiteman zelf verdedigde de benoeming van Carter, die een indrukwekkend curriculum vitae heeft, maar ook niet bepaald onomstreden is in verband met het vroegtijdig vertrek uit de top van Medisch Centrum Erasmus in Rotterdam, met de verklaring dat ‘de ervaring die Carter meebrengt nodig is bij Sehos’. Carter factureert naar verluidt gedurende twee jaar 35.000 gulden per maand.
De aanstelling van Carter als overgangsmanager bij het Curaçaose ziekenhuis is min of meer het resultaat van het rapport van Usona, de zogenoemde ‘Quick scan’, van februari 2015. Het nieuws eerder over de komst van Carter leidde tot kritiek binnen en buiten de regeringscoalitie. Statenlid Marilyn Moses (PAIS) wilde van de minister opheldering over de gevolgde procedure.
Volgens Whiteman is er voor een dergelijke functie geen openstelling van de vacature nodig. Carter, zo zei hij, heeft veel ervaring met transities en zo’n persoon zou lokaal niet te vinden zijn. Carter moet als overgangsmanager toezien op onder andere de financiële situatie bij het ziekenhuis en zij moet de komende twee jaar bovendien de overgang naar het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) begeleiden.
De minister koppelde de gevraagde 30 miljoen aan de benoeming van Carter. Nu is Carter wel aan de slag gegaan, maar voor zover bekend is het geld nog niet beschikbaar. Er zou wel een principebesluit liggen van de ministerraad, maar onbekend is uit welk potje die 30 miljoen - gefaseerd of niet - moet komen. Onlangs vergaderde het Sehos hierover met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Het geld had volgens verklaringen van Whiteman al per 1 mei beschikbaar moeten zijn, anders zou volgens zijn woorden faillissement onafwendbaar zijn. Later werd dat eind mei. Het is intussen medio juni en eind vorige week had de directie van het Sehos nog geen zicht op een eerste deel van de financiële injectie.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.