Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zowel overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) - ‘huisbaas’ van de Isla/PdVSA-raffinaderij - als de door RdK overgenomen CUC Holdings nv hebben in verband met de BOO-centrale miljoenenverliezen geleden.
Dat blijkt uit de jaarrekeningen 2011 die pas onlangs zijn aangeboden aan de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA), vertegenwoordigd door premier Ivar Asjes (PS).
De herstructurering van BOO stond in 2011 voor RdK centraal, schrijft directeur Jose van den Wall-Arnemann aan de regering. President-commissaris van RdK is Mariselle Maduro. Doel van de herstructurering was het waarborgen van de continuïteit van energielevering door de BOO-plant aan de Isla-raffinaderij en elektra aan de samenleving. Ten tijde van het kabinet Schotte heeft RdK het eigendom van BOO verworven. Daartoe zijn in 2011 de aandelen van Aqualectra en van Caribbean Energy Company (CEC) in CUC Holdings aan RdK overgedragen. CUC Holdings is de moedermaatschappij van Curaçao Utilities Company (CUC), die eigenaar was van BOO. RdK kreeg zowel het juridisch als het economisch eigendom van de BOO.
De herstructurering van de BOO-plant heeft geleid tot een netto verlies van 124,9 miljoen gulden voor Refineria di Kòrsou. RdK had een resultaat van 1,26 miljoen uit de gewone bedrijfsvoering, maar met het verlies uit de acquisitie van BOO van 126,2 miljoen komt het netto resultaat uit op de genoemde -124,9 miljoen. Voor CUC Holdings - eigendom dus van RdK - is sprake van een verlies over 2011 van maar liefst 293 miljoen gulden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.