Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Adviesbureau Berenschot, betrokken bij het project Hospital Nobo Otrobanda (HNO), is door de Taams Kliniek officieel aangeklaagd voor onzorgvuldig, niet-onafhankelijk en onbetrouwbaar, niet integer handelen. De klacht is deze week ingediend bij de Nederlandse Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) waar Berenschot lid van is.
Het gaat om de opdracht die Berenschot heeft gekregen van de regering om een onderzoek uit te voeren bij Taams naar de levensvatbaarheid van de kliniek. Dit onderzoek zou in een businessplan worden vastgelegd. Op de vraag van de Taams Kliniek wat het doel was van het onderzoek, heeft Berenschot geantwoord: ,,Om een businesscase op te stellen voor Taams in het licht van HNO en een gestroomlijnde tweedelijnszorg en de plaats van de kliniek hierin.”
Uiteindelijk komt er een businesscase uit waarin geconcludeerd wordt: ,,Taams Kliniek is technisch failliet. Een doorstart met de huidige schulden is niet mogelijk.” De businesscase wordt gepresenteerd aan de Raad van Ministers (RvM), maar nimmer voor commentaar aan de Taams Kliniek voorgelegd. De inmiddels ingestelde bewindvoerder van de kliniek krijgt het rapport uiteindelijk gecensureerd opgestuurd en uit een toegevoegde brief wordt duidelijk dat de opdracht van de regering aan Berenschot helemaal niet de levensvatbaarheid van de Taams Kliniek betrof maar, zo staat in de klacht: ,,Berenschot is door de overheid ingehuurd om een doorstart na faillissement conform de businesscase locatie Taams voor te bereiden.”
Verwijzend naar de gedragsregels en kernwaarden van de ROA komt de Taams Kliniek tot de conclusie dat Berenschot onzorgvuldig heeft gehandeld. ,,De Taams Kliniek heeft Berenschot diverse malen gevraagd naar de precieze inhoud van de opdracht van de minister. Daaruit zou immers direct blijken welke plannen de overheid met Taams had. Berenschot weigerde structureel hieromtrent duidelijkheid te verschaffen. Het is enkel en alleen na talloze verzoeken van de bewindvoerder, dat Berenschot uiteindelijk in een brief de opdracht prijsgeeft. Terwijl met Taams nog werd gesproken over een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de kliniek, was voor Berenschot van meet af aan, dus nog vóórdat er sprake was van een onderzoek en een businessplan, duidelijk wat de opdracht van de overheid precies inhield, te weten het voorbereiden van een doorstart van de kliniek na faillissement, aldus in een nieuwe entiteit”, zo staat in de klacht. Dit blijkt, zo wordt verder aangevoerd, dat al ruim een maand voor afronding van het onderzoek door Berenschot een stichting HNO-locatie Damacor wordt opgericht. Concluderend stelt de Taams Kliniek: ,,Door Berenschot is de indruk gewekt dat, middels opstelling van een businessplan, de voortzetting van de Taams Kliniek het beoogde doel van het onderzoek was. De Taams Kliniek is door Berenschot in die waan gelaten. Deze handelswijze van Berenschot kan alles behalve integer genoemd worden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).