Van onze correspondent

Rotterdam - Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de smaadklacht van de omstreden Italiaanse zakenman Francesco Corallo tegen de Knipselkrant Curaçao terzijde geschoven.


Een woordvoerder van het OM bevestigde gisteravond aan deze krant dat de enkele weken geleden door de bekende Amsterdamse advocaat Gerard Spong ingediende aangifte is geseponeerd. Het OM is tot de conclusie gekomen dat het gewicht van de klacht niet rechtvaardigt er toch al schaarse onderzoekscapaciteit voor vrij te maken.
De grieven van de op Sint Maarten wonende gokbaas richtten zich tegen twee blogs die begin april op de website van de Knipselkrant werden gepubliceerd. Spong: ,,In deze teksten wordt cliënt zesmaal maffiamaatje genoemd, eenmaal vermeende maffiabaas, wordt hem verweten zich schuldig te hebben gemaakt aan omkoping, afpersing/chantage, corruptie, illegale gokactiviteiten en drugshandel en een stroman te gebruiken voor (het medeplegen of doen plegen) van oplichting. Kortom, hem worden zeer ernstige misdrijven verweten.”
Aan het slot van zijn 8 (!) pagina’s tellende verzoekschrift gelastte de raadsman het OM hoofdredacteur Nicolaas Herders en provider Hosting Concepts strafrechtelijk te vervolgen. Volgens hem is Corallo door de ‘beledigende en onnodig grievende term maffiamaatje in zijn waardigheid aangetast en in een kwaad daglicht geplaatst’.
Spong stelde dat sprake was van smaad, belediging en het niet eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van zijn cliënt.
De kans dat de tot Nederlander genaturaliseerde Italiaan zijn zin zou krijgen, werd gegeven diens bedenkelijke reputatie op voorhand al gering geacht. In 2011 meldde het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken mede op gezag van de eigen inlichtingendienst aan de Nederlandse regering dat Corallo betrokken was bij internationale drugshandel, het witwassen van criminele winsten via zijn casino-imperium op Sint Maarten en bovendien een belangrijk persoon in de Siciliaanse maffia was.
De Italiaanse autoriteiten deelden deze informatie naar aanleiding van de poging van toenmalig minister-president Gerrit Schotte een verklaring van goed gedrag voor Corallo los te peuteren zodat hij hem een invloedrijke positie bij de Centrale Bank kon verschaffen. Ook toen voelde de vermeende ‘maffiabaas’ zich in zijn goede naam en eer aangetast, maar de rechter wees zijn verzoek om een publiekelijke rectificatie af.
Voor de Knipselkrant is het de tweede overwinning in korte tijd in een smaadzaak. Vorige maand besloot het OM in Willemstad de aangifte van de advocaten Peppie Sulvaran en Chester Peterson niet in behandeling te nemen. Dat duo vond dat de Knipselkrant hen ten onrechte in verband had gebracht met maffiapraktijken omdat zij onder meer Corallo en Schotte tot hun vaste clientèle mogen rekenen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).